Evoluţia principalelor rate pentru piaţa monetară Oferta şi cererea de VMS (mil. lei) Rata de creştere descreştere a volumului portofoliilor de VMS deţinute de bănci (sep.2014 – sep.2015) Valoarea portofoliilor de VMS deţinute de băncile licenţiate, septembrie 2015 (mil. lei) Valoarea vânzărilor de VMS, august 2014 – august 2015 (mil. lei) Volumul total de cumpărare obligatoriu al dealerilor primari (mil. lei)

Impactul crizei sistemului bancar autohton asupra evoluţiei pieţei valorilor mobiliare de stat

Transferurile ce au avut loc în luna noiembrie 2014 din sistemul bancar al Republicii Moldova către companii offshore, în valoare de 13,7 miliarde lei sub formă de împrumut, pentru o perioadă de 5 ani şi concesionarea lor ulterioară a dat peste cap întregul sistem bancar. Aceste tranzacţii au influențat direct stabilitatea monedei naţionale şi a […]... Read More
active nete credite trim III depozit trim III profit trim III active-nete profit-trim-III depozit-trim-III credite-trim-III borcane

Şi totuşi, care bănci sunt cele mai bune?

Întrebarea aceasta este foarte actuală în contextul crizei sistemului bancar autohton. Este normal că, cele mai bune bănci sunt acele care generează profit acţionarilor transparenţi. Transparenţa nu este un factor decisiv, dar totuşi unul important, să nu negăm. La fel este important ce indicatori mai înregistrează aceste bănci. Din acest motiv, am să prezint 4 indicatori, […]... Read More
stockbroker

Participanţii profesionişti pe piaţa de capital din Republica Moldova

Până la 14 martie 2015, participanţii profesionişti pe piaţa de capital activau în conformitate cu Legea nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 “privind piaţa valorilor mobiliare” şi primeau licenţe respectând cerinţele Regulamentului nr. 53/12 din 31.10.2008 “privind modul de acordare şi retragere a licenţelor pentru activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare”. Prin această lege, ei […]... Read More
broker-raiting

Clasamentul companiilor de brokeraj din Republica Moldova (2008-2014)

Pe piaţa bursieră din Republica Moldova în perioada anilor 2008-2014 au avut loc tranzacții în valoare de 3.801,76 mil lei, respectiv brokerii au efectuat tranzacţii în numele clienţilor sau în numele propriu în valoare de  7.603,53 mil lei. În perioada analizată, numărul companiilor de brokeraj a fost în scădere, de la 23 înregistrate în 2008 la […]... Read More

Termenul de moratoriu este modificat a doua oară

În Monitorul Oficial nr. 74-74 (5116-5119) din 27 martie 2015, a fost publicată decizia Parlamentului Republicii Moldova cu privire la modificarea art. 37(15) alin. (1) din Legea instituţiilor financiare. În acest aliniat, este indicată perioada pentru care Banca Naţională a Moldovei (BNM) poate să instituie procedura de moratoriu la bănci. Modificările la art. 37(15) alin. (1) […]... Read More

Administrarea specială a unei bănci nu ţine de suspendarea drepturilor acționarilor de a înstrăina acțiunile deţinute

Instituirea administrării speciale la sfârșitul lunii noiembrie 2014 la două bănci moldovenești (Banca de Economii și Banca Socială) a creat o confuzie în rândul participanților profesioniști pe piața de capital. În perioada administrării speciale, conform Legii instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.95, drepturile și obligațiile acționarilor se suspendă și se exercită de către administratorul special. La […]... Read More

A IX-a emisiune suplimentara de actiuni a BC „UNIBANK” S.A.

Conform anunțului din Capital Market nr. 31 (502) din 14 august 2013, BC „UNIBANK” S.A. v-a convoca Adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 4 septembrie 2013. Pe ordine de zi este pus majorarea capitalului social al băncii prin desfășurarea emisiunii suplimentare închisă a IX-a de acțiuni ordinare nominative. Ultima emisiune suplimentară de acțiuni […]... Read More
unibank oficiu

Beneficiaza de Bani mari de la UNIBANK!

BC “UNIBANK” S.A. a implementat un nou produs – creditul de consum fără gaj „Bani mari”.\r\n Avantajele creditului „Bani mari”: \r\n \r\n \r\n Fără gaj; \r\n \r\n Perfectare rapidă până la 3 zile; \r\n \r\n Rata dobânzii atractivă de la 10,5% anual; \r\n \r\n Suma maximă a creditului până la 75 000 lei; \r\n \r\n […]... Read More
sindicard - unibank

Cardul bancar SINDICARD de la UNIBANK

\r\n Pe data de 12 aprilie 2013, în incinta Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Republica Moldova a avut loc înmânarea primului card bancar SINDICARD.\r\nÎntr-o atmosferă de sărbătoare preşedintele BC “UNIBANK” S.A., Dumitru Ţugulschi cu urări de bine și cu speranța spre o colaborare de lungă durată a înmânat SINDICARD primului deţinător – Președintelui Confederaţiei Naţionale […]... Read More

UNIBANK a lansat depozitul “De Sărbătoare”

\r\n În ajunul sărbătorilor de Paşte UNIBANK propune clienţilor depozitul “De sărbătoare” cu rate procentuale avantajoase. \r\n Depozitul poate fi deschis pe un termen de 3 şi 6 luni în valută naţională şi străină (USD/EURO). \r\n Rata dobânzii este fixată. Achitarea dobânzii pe depozit se efectuează lunar. \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n Valuta \r\n Termen, luni […]... Read More

BC “UNIBANK” S.A. – lider la Bursa de Valori a Moldovei după volumul tranzacţiilor din 2012!

\r\n După volumul tranzacţiilor la BVM pentru anul 2012, BC “UNIBANK” S.A. a ocupat locul I printre 21 membri acreditaţi ai Bursei. \r\n Inclusiv, compania de brokeraj BC “UNIBANK” S.A. a intrat în TOP 5 a liderilor după volumul tranzacţiilor pentru întreaga perioadă de activitate a Bursei, începînd din anul 1995: 2 319 tranzacţii în […]... Read More