AVIZ privind initierea repartizarii suplimentare a mijloacelor banesti catre actionarii F.I.N. “Viitorul Tau” S.A. in proces de lichidare

\r\n Comisia Naţională a Pieţei Financiare aduce la cunoştinţă că lichidatorul F.I.N. “Viitorul Tău” S.A. în proces de lichidare, în temeiul Hotărîrii Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie din 16.01.2013 (dosar nr.2e/13-2e-3865/09), a iniţiat procedura de repartizare a mijloacelor băneşti, obţinute în rezultatul vînzării pachetelor de acţiuni din portofoliul investiţional existente la momentul redeschiderii procedurii de lichidare […]... Read More