A IX-a emisiune suplimentara de actiuni a BC „UNIBANK” S.A.

Conform anunțului din Capital Market nr. 31 (502) din 14 august 2013, BC „UNIBANK” S.A. v-a convoca Adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 4 septembrie 2013. Pe ordine de zi este pus majorarea capitalului social al băncii prin desfășurarea emisiunii suplimentare închisă a IX-a de acțiuni ordinare nominative. Ultima emisiune suplimentară de acțiuni […]... Read More