Portofoliile-de-investi--ii-de--inute-de-b--nci---n-capitalul-companiilor-iunie-2015

Clasamentul portofoliilor de investiţii deţinute de bănci în capitalul companiilor (iunie 2015)

În luna iunie 2015, conform datelor publicate de Bancă Națională a Moldovei (BNM), valoarea portofoliilor investiționale deținute de bănci în capitalul companiilor a constituit 385.3 mil lei. Comparativ cu lună precedentă, valoarea portofoliilor este în creștere cu 1.3 mil lei sau cu 0.33 la sută. Primul loc în clasamentul portofoliilor investiționale îi revine Moldova-Agroindbank, cu un portofoliu de 195.6 […]... Read More
structura_investitii_moldova

Structura investitiilor straine in Republica Moldova (pana in 2006)

Republica Moldova nu dispune de resurse financiare suficiente şi, de aceea, este constrânsă să recurgă la asistenţa externă, să caute noi şi noi credite. Însă, precum arată experienţa internaţională, o astfel de politică este ineficientă din cauza necesităţii de a achita dobânda şi lipsa mecanismelor eficiente de utilizare a fluxurilor băneşti împrumutate. Conform datelor Băncii […]... Read More

Cum să achiziționezi acțiuni ale unei bănci din Republica Moldova

În ţările occidentale, investiţiile pe piaţa de capital au o ponderea mare în totalul investiţiilor resurselor financiare disponibile din economiile societăţii. De exemplu, în Statele Unite ale Americii, investiţiile pe piaţa de capital, predomină asupra investiţiilor pe piaţa monetară, pe când în spaţiul european, care este unul mai conservator, majoritatea investiţiilor sunt destinate pieţei monetare. […]... Read More
bank

Băncile în calitate de promotori ai dezvoltării pieței de capital din Republica Moldova

În practica internațională sistemul bursier reprezintă cea mai serioasă concurență pentru sistemul bancar și ambele participă la viață economică a țării. Pentru Republica Moldova este specific consolidarea economiei prin modelul german. Sistemul bancar predomină în totalitate piața financiară, ținând piața de capital la periferie. Din această cauză nu există un echilibrului economic național pentru a […]... Read More

Tangenţa sistemului bancar cu piaţa de capital în Republica Moldova

Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei la 31.07.2013 există 14 bănci universale care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei ca bănci licenţiate. Pe lângă acest fapt din aceste bănci, 11 bănci deţin şi licenţa Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare ca participanţi profesionişti pe piaţa de capital în calitate de dealeri cu drepturi conexe de broker, […]... Read More
Danger__Off_Limits_by_dae_mon1

Unele momente din noul regulament al BNM cu privire la acţiunile băncilor

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.198-204 din 13 septembrie 2013, a fost publicat noul Regulament al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) „cu privire la calculul drepturilor de vot și înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor”, care a apărut în urma unor modificări şi completări la „Legea instituţiilor financiare” nr.550-XIII din 21 iulie […]... Read More
lei moldovenesti

Piata valorilor mobiliare de stat cum o vad eu

Statul tot încearcă să atragă de pe piața internă resurse financiare la un procent mic şi la un termen cât mai lung. Ministerul Finanțelor, în fiecare săptămână prin Banca Națională plasează valori mobiliare de stat (VMS) şi anume bonuri de trezorerie, cu termeni de 91 zile, 182 zile și 364 zile. În mare parte aceste […]... Read More

Banca Nationala a Moldovei lanseaza procesul de consultare publica a proiectului Regulamentului cu privire la cotele de participare in capitalul social al bancii

Puteti lua cunoştinţă cu:\r\n \r\n Anunţul \r\n Proiectul HCA privind aprobarea Regulamentului cu privire la cotele de participare în capitalul social al băncii \r\n Nota de argumentare \r\n... Read More