Evoluţia principalelor rate pentru piaţa monetară Oferta şi cererea de VMS (mil. lei) Rata de creştere descreştere a volumului portofoliilor de VMS deţinute de bănci (sep.2014 – sep.2015) Valoarea portofoliilor de VMS deţinute de băncile licenţiate, septembrie 2015 (mil. lei) Valoarea vânzărilor de VMS, august 2014 – august 2015 (mil. lei) Volumul total de cumpărare obligatoriu al dealerilor primari (mil. lei)

Impactul crizei sistemului bancar autohton asupra evoluţiei pieţei valorilor mobiliare de stat

Transferurile ce au avut loc în luna noiembrie 2014 din sistemul bancar al Republicii Moldova către companii offshore, în valoare de 13,7 miliarde lei sub formă de împrumut, pentru o perioadă de 5 ani şi concesionarea lor ulterioară a dat peste cap întregul sistem bancar. Aceste tranzacţii au influențat direct stabilitatea monedei naţionale şi a […]... Read More
active nete credite trim III depozit trim III profit trim III active-nete profit-trim-III depozit-trim-III credite-trim-III borcane

Şi totuşi, care bănci sunt cele mai bune?

Întrebarea aceasta este foarte actuală în contextul crizei sistemului bancar autohton. Este normal că, cele mai bune bănci sunt acele care generează profit acţionarilor transparenţi. Transparenţa nu este un factor decisiv, dar totuşi unul important, să nu negăm. La fel este important ce indicatori mai înregistrează aceste bănci. Din acest motiv, am să prezint 4 indicatori, […]... Read More
stockbroker

Participanţii profesionişti pe piaţa de capital din Republica Moldova

Până la 14 martie 2015, participanţii profesionişti pe piaţa de capital activau în conformitate cu Legea nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 “privind piaţa valorilor mobiliare” şi primeau licenţe respectând cerinţele Regulamentului nr. 53/12 din 31.10.2008 “privind modul de acordare şi retragere a licenţelor pentru activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare”. Prin această lege, ei […]... Read More
broker-raiting

Clasamentul companiilor de brokeraj din Republica Moldova (2008-2014)

Pe piaţa bursieră din Republica Moldova în perioada anilor 2008-2014 au avut loc tranzacții în valoare de 3.801,76 mil lei, respectiv brokerii au efectuat tranzacţii în numele clienţilor sau în numele propriu în valoare de  7.603,53 mil lei. În perioada analizată, numărul companiilor de brokeraj a fost în scădere, de la 23 înregistrate în 2008 la […]... Read More

Termenul de moratoriu este modificat a doua oară

În Monitorul Oficial nr. 74-74 (5116-5119) din 27 martie 2015, a fost publicată decizia Parlamentului Republicii Moldova cu privire la modificarea art. 37(15) alin. (1) din Legea instituţiilor financiare. În acest aliniat, este indicată perioada pentru care Banca Naţională a Moldovei (BNM) poate să instituie procedura de moratoriu la bănci. Modificările la art. 37(15) alin. (1) […]... Read More

Administrarea specială a unei bănci nu ţine de suspendarea drepturilor acționarilor de a înstrăina acțiunile deţinute

Instituirea administrării speciale la sfârșitul lunii noiembrie 2014 la două bănci moldovenești (Banca de Economii și Banca Socială) a creat o confuzie în rândul participanților profesioniști pe piața de capital. În perioada administrării speciale, conform Legii instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.95, drepturile și obligațiile acționarilor se suspendă și se exercită de către administratorul special. La […]... Read More

O emisiune suplimentara deschisa de actiuni fara succes

Am citit comunicatul de la BC „EUROCREDITBANK” S.A. precum ca, emisiunea suplimentara deschisa de actiuni pe care si-a propus-o banca, nu a avut succes. Banca nu a putut atrage acele 35,0 milioane lei necesare pentru a se conforma cerintelor Bancii Nationale a Moldovei cu privire la capitalul normativ. Inca pe 25 iulie, am postat pe […]... Read More

Banca de Economii va iesi din impas

Acționarii Băncii de Economii au hotărât la adunarea generala a acționarilor de la 2 august să desfășoare o emisiune suplimentară închisă de acțiuni. Conform anunțului publicat pe site-ul băncii, în cadrul emisiunii se vor plasa 16 049 940 acțiuni la valoarea nominală de 5 lei per acțiune, ce va permite să fie mărit capitalul social al băncii […]... Read More
banca de economii oficiu

Comunicatul Bancii de Economii adresat actionarilor privind unele erori la materialul pentru adunarea generala

Pe site-ul Băncii de Economii a apărut un comunicat adresat acționarilor: \r\n Stimaţe acţionar! \r\n Vă aducem la cunoştinţă că, la repartizarea materialelor pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Băncii de Economii S.A. prin corespondenţă din 02 august 2013, de către Registratorul Independent al Băncii „Registrul – F” S.A. a fost comise erori la hotărârea […]... Read More

Tranzactii importante la bursa: 9,42% din actiunile Bancii de Economii vandute pentru 30,9 mln lei

Astăzi, 13 iunie 2013, la Bursa de Valori a Moldovei au fost înregistrate 4 tranzacții cu acțiunile Băncii de Economii.\r\n\r\nPer total au fost tranzacționate 2.205.859 de hârtii de valoare, ceea ce reprezintă 9,42% din acțiunile băncii. Prețul plătit este de 14 lei per acțiune, valoarea nominală a căreia este de 5 lei.\r\n\r\nAstfel suma totală plătită […]... Read More

Patru variante posibile privind derularea unei emisiuni suplimentara de actiuni de catre Banca de Economii

Se vorbeşte în presă de câteva zile despre necesitatea de a injecta în Banca de Economii suma de 500.0 milioane lei.\r\n\r\nCine o va face, nu se ştie.\r\n\r\nAm încercat să analize această ideie printr-o emisiune suplimentară de acţiuni prin 4 variante posibile şi anume, am sa prezint raportul modifcărilor pachetelor de acţiuni deţinute de acţionari, în […]... Read More