Știați că Fondul de Garantare a Creditelor propune noi produse de garantare?

În Republica Moldova gajul nu mai este o problemă. Creditele bancare solicitate de întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) pot fi garantate de Fondul de Garantare a Creditelor (FGC).

FGC este primul şi unicul fond de garantare a creditelor creat din resursele bugetului de stat care are drept scop susţinerea IMM-urilor la accesarea resurselor financiare. Garanția financiară emisă de FGC poate fi utilizată de IMM-uri pentru acoperirea necesității cu gaj a creditelor solicitate de la băncile comerciale.

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) este instituția care gestionează activitatea FGC şi pentru anul 2017 a venit cu noi produse de garantare, care prevăd, praguri mai înalte de garantare, comisioane mai mici de emitere a garanției financiare şi în care se regăsesc afacerile gestionate de femeile antreprenoare.Produsele de garantare a creditelor pentru anul 2017 sunt:

  1. Pentru întreprinderile gestionate de tineri – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru acoperirea creditului până la 500 mii lei, dar nu mai mult de 50 la sută;
  2. Pentru întreprinderile gestionate de femei – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru acoperirea creditului până la 700 mii lei, dar nu mai mult de 70 la sută;
  3. Pentru întreprinderile nou – înregistrate – garanția financiară se emite pe un termen de 36 de luni pentru acoperirea creditului până la 700 mii lei, dar nu mai mult de 70 la sută;
  4. Pentru întreprinderile active – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru acoperirea creditului până la 3 milioane lei, dar nu mai mult de 50 la sută;
  5. Pentru întreprinderi exportatoare – garanția financiară se emite pe un termen de 60 de luni pentru acoperirea creditului până la 5 milioane lei, dar nu mai mult de 50 la sută;

Notă: Comisionul pentru emiterea garanției financiare este de 0,5% anual din valoarea garanției.

ODIMM a deschis o linie verde +373 (22) 211 552 la care puteți apela pentru a beneficia de asistență necesară în procesul de obținere a garanției financiare.

pentru edufin.md

Lasă un răspuns