Şi totuşi, care bănci sunt cele mai bune?

Întrebarea aceasta este foarte actuală în contextul crizei sistemului bancar autohton. Este normal că, cele mai bune bănci sunt acele care generează profit acţionarilor transparenţi.

Transparenţa nu este un factor decisiv, dar totuşi unul important, să nu negăm. La fel este important ce indicatori mai înregistrează aceste bănci.

Din acest motiv, am să prezint 4 indicatori, conform cărora în oricare măsură putem observa cât de cât, activitatea unei bănci, pentru a putea genera ulterior careva concluzii.

Diagrama nr. 1 Valoarea activelor nete ale băncilor (trim III, 2015)

active-nete

Diagrama nr. 2 Profitul net generat de bănci, (trim III, 2015)profit-trim-III

Diagrama nr. 3 Volumul portofoliilor de depozite al sectorului bancar (trim III, 2015)depozit-trim-III

Diagrama nr. 4 Volumul portofoliilor de credite al sectorului bancar (trim III, 2015)credite-trim-III

Cum aţi putut observa, în toate 4 diagrame, 3 bănci sunt în top – Moldova-Agroindbank (MAIB), Moldindconbank (MICB) şi Victoriabank. Toate aceste 3 bănci sunt sub supraveghere specială şi au acţionari netransparenţi, dar generează profit şi deţin împreună o cotă de peste 50% din piaţa bancară.

Situaţia din diagrama nr. 2 cu Banca Socială, nu o luaţi în serios, acolo e legat de jaful secolului şi nu e reprezentativ. Banca de Economii (BEM), Banca Socială şi Unibank mai sunt prin liste, deoarece datele sunt din septembrie 2015, când ele mai erau subadministrare specială;  la moment acestea fiind  în proces de lichidare.

Urmează alte 3 – Mobiasbanca, ProCredit Bank şi Eximbank, care după indicatori stau puţin mai jos ca primele 3 bănci, am în vedere primele, nu acele lichidate, dar primele: Moldova-Agroindbank (MAIB), Moldindconbank (MICB) şi Victoriabank, în pofida faptului că au acţionari transparenţi şi încă străini.

Celelalte bănci, nu stau mai rău, pur şi simplu, sunt mai mici şi mai au de crescut.

În final, voi decideţi care bancă este mai sigură şi bună, cea care are profit mai mult şi acţionari netransparenţi, sau cea care – invers.

Lasă un răspuns