Modificări fără modificări la art.15 alin.(1) din Legea instituţiilor financiare

Articolul 15 alin.(1) din Legea instituţiilor financiare nr.550 din 21.07.1995 a fost supus de două ori modificărilor în acest an (2015). Acest articol15 se întitulează “Restricţiile privind cotele de participare în capitalul social al băncii”, iar anterior se numea „Restricţiile privind proprietatea şi cotele”.

Istorie

În forma iniţială a Legii care am găsit-o după republicarea în temeiul art.V al Legii nr.241 din 24 septembrie 2010, art.15 alin.(1) avea următorul conţinut:

Articolul 15. Restricţiile privind proprietatea şi cotele (1) Transferul prin tranzacţii a unei cote din capitalul băncii se efectuează cu permisiunea scrisă a Băncii Naţionale, dacă în urma unui astfel de transfer orice persoană sau orice persoane care acţionează în comun vor deţine, direct sau indirect, o cotă substanţială în capitalul acestei bănci, precum şi în cazul în care, în urma majorării unei astfel de cote, se vor atinge sau se vor depăşi limitele de 25 la sută, 33 la sută şi 50 la sută. Decizia privind o astfel de autorizaţie se emite conform art.7 alin.(2). Exerciţiul dreptului de vot al acţionarilor care deţin cote substanţiale şi care nu au obţinut permisiunea Băncii Naţionale sau au obţinut cote ce au condus la depăşirea limitelor maxime prevăzute la alin.(2), este suspendat de la data avizării de către Banca Naţională, în mărimea cotei care depăşeşte limitele permise de Banca Naţională. Acţionarii sînt obligaţi, în termen de 3 luni, să obţină permisiunea Băncii Naţionale sau să-şi vîndă acţiunile deţinute fără permisiunea Băncii Naţionale. După expirarea acestui termen, dacă acţiunile nu au fost vîndute sau nu s-a obţinut permisiunea Băncii Naţionale, banca este obligată să anuleze acţiunile respective, să emită acţiuni noi în acelaşi număr şi de aceeaşi clasă, urmînd ca suma obţinută din vînzarea acestor acţiuni să fie transmisă deţinătorului iniţial după reţinerea cheltuielilor legate de vînzare.”

Apoi, prin LP184 din 27.08.2011 MO146/08.08.11 art.450 a fost modificat art.15 alin.(1):

„Art. I. – La articolul 15 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78–81, art. 199), alineatul (1) va avea următorul cuprins:

(1) Transferul unei cotei de participare la capitalul băncii se efectuează exclusiv cu permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale, sub sancţiunea nulităţii absolute, după cum urmează:

a) prin tranzacţii sau alte acte juridice, dacă în urma unui astfel de transfer orice persoană sau orice persoane care acţionează în comun vor deţine, direct sau indirect, o cotă substanţială în capitalul acestei bănci, precum şi în cazul în care, în urma majorării unei astfel de cote, se vor atinge sau se vor depăşi limitele de 25 la sută, 33 la sută şi 50 la sută;

b) în baza hotărîrilor judecătoreşti irevocabile ori a tranzacţiilor sau a altor acte juridice efectuate ca urmare a acestor hotărîri;

c) prin tranzacţii sau alte acte juridice, dacă transferul se efectuează între persoanele rezidente ale ţărilor şi/sau zonelor off-shore, precum şi/sau grupuri de persoane care acţionează în comun, ce au în componenţa lor o persoană din ţările şi/sau zonele off-shore, ori între persoana rezidentă a ţării şi/sau a zonei off-shore şi alte persoane, indiferent de mărimea cotei ce constituie obiectul tranzacţiei.

Decizia privind o astfel de permisiune prealabilă se emite conform art. 7 alin. (2).

Exerciţiul dreptului de vot al persoanelor care nu au obţinut permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale sau au obţinut cote de participare ce au condus la depăşirea limitelor maxime prevăzute la alin. (2) este suspendat de la data avizării de către Banca Naţională, în mărimea cotei deţinute fără permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale. Persoanele respective sînt obligate, în termen de 3 luni, să obţină permisiunea Băncii Naţionale sau să-şi vîndă acţiunile pentru care le este suspendat dreptul de vot unei persoane care a obţinut permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale. După expirarea acestui termen, dacă acţiunile nu au fost vîndute sau nu s-a obţinut permisiunea Băncii Naţionale, Banca Naţională dispune băncii anularea acţiunilor respective, emiterea unor noi acţiuni în acelaşi număr şi de aceeaşi clasă şi vînzarea acestora, urmînd ca suma obţinută din vînzare să fie transmisă deţinătorului iniţial după reţinerea cheltuielilor legate de vînzare. În cazul unui litigiu judiciar, Banca Naţională dispune băncii anularea acţiunilor şi efectuarea măsurilor enumerate mai sus doar după pronunţarea unei hotărîri judecătoreşti irevocabile.

Dar, a fost declarată neconstituţională prin HCC28 din 22.12.11, MO7-12/13.01.12 art.3 şi abrogată prin LP5 din 15.01.12, MO46-47/07.03.12 art.138.

Apoi, prin LP5 din 15.01.2012 MO46-47/07.03.12 art.138, art.15 alin.(1) se modifică ca şi în cazul anterior, doar că în loc de sintagma „unei hotărîri judecătoreşti irevocabile” apare „unei hotărîri judecătoreşti definitive”.

Apoi, prin LP31 din 07.03.2013 MO69-74/05.04.13 art.223, întregul articol 15 se modifică şi devine unul mai voluminos, cu un nou titlu, iar alin.(1) obţine o altă redacţie:

„Articolul 15. Restricţiile privind cotele de participare în capitalul social al băncii\r\n (1) Fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale, niciun achizitor potenţial nu poate să dobîndească, prin nicio modalitate, o cotă substanţială în capitalul social al băncii ori să îşi majoreze cota substanţială astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei de participare în capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 20%, 33% sau 50% ori astfel încît banca să devină o sucursală a sa.”

Şi în final, prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559, la art.15 alin.(1) apare o nouă modificare – litere:

„Articolul 15 Restricţiile privind cotele de participare în capitalul social al băncii\r\n (1) Fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale:\r\n a) nici un achizitor potenţial nu poate să dobîndească, prin nici o modalitate, o cotă substanţială în capitalul social al băncii ori să îşi majoreze cota substanţială astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei de participare în capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% ori astfel încît banca să devină o sucursală a sa;\r\n b) nici o persoană nu poate să dobîndească, individual sau concertat, prin nici o modalitate, o cotă în capitalul social al băncii asupra căreia au devenit incidente prevederile alin.(2);\r\n c) nici un deţinător de cotă în capitalul social al băncii nu poate aduce ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale acţiunile băncii.

Modificări fără modificări

Modificările efectuate până în 2014 la art.15 alin.(1) se pot observa, chiar sunt. În 2015 au mai apărut două modificări, pe care chiar nu le înţeleg, de unde şi pentru ce.

Modificarea prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170:

„Articolul 15 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:\r\n la alineatul (1), litera c) se abrogă;\r\n se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:\r\n(11) Nici un deţinător de cotă în capitalul social al băncii nu poate aduce ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale acţiunile băncii.

Modificare prin LP202 din 20.11.15, MO332-339/11.12.15 art.641:

„Articolul 15 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78–81, art. 199), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:\r\n alineatul (1) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:\r\nc) niciun deţinător de cotă în capitalul social al băncii nu poate depune ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale acţiunile băncii.\r\n alineatul (11) se abrogă.”

La situaţia actuală, art.15 alin.(1) are următorul conţinut:

„Articolul 15\r\n(1) Fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale:\r\n a) nici un achizitor potenţial nu poate să dobîndească, prin nici o modalitate, o cotă substanţială în capitalul social al băncii ori să îşi majoreze cota substanţială astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei de participare în capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% ori astfel încît banca să devină o sucursală a sa;\r\n b) nici o persoană nu poate să dobîndească, individual sau concertat, prin nici o modalitate, o cotă în capitalul social al băncii asupra căreia au devenit incidente prevederile alin.(2);\r\n c) niciun deţinător de cotă în capitalul social al băncii nu poate depune ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale acţiunile băncii.

Încerc să realizez ce s-a modificat, are acelaşi conţinut ca şi după modificarea din 2014, unica abatere – sintagma „nici un deţinător” în „niciun deţinător”.

Câtă enigmă poate fi în nici un/niciun ?

 

3 thoughts on “Modificări fără modificări la art.15 alin.(1) din Legea instituţiilor financiare

  1. Modificări efectuate pentru a permite realizarea tranzacției de aport la capitalul social la Victoriabank de către BERD, care pînă la amendamentele la lege nu putea fi încheiată.

    1. Multumesc pentru comentariul! Dar oricum nu inteleg ce s-a schimbat ca a apermis aport la capitalul social la Victoriabank? Sintagma a ramas, doar ca s-a schimbat litera cu cifra si inapoi.

      1. În forma care era până la modificările efectuate la lege – erau interzise în general orice aport la capitalul social al băncilor. Acum, după modificări este posibil, dar cu acordul BNM.

Lasă un răspuns