Curtea Constituţională a Hotărât: Trecerea dividendelor la venitul societății este o procedură Constituţională

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 330-331 din 08.12.2015 a fost publicată Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 17 din 19.06.2015  pentru controlul constituționalității prevederilor art. 49 alin. (13) din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (plata dividendelor) (Sesizarea nr. 22a/2015).

Prin această Hotărâre se respinge sesizarea deputaților (la moment ex deputaţi) în Parlament Republicii Moldova – Valeriu Munteanu, Iurie Chirinciuc și Corina Fusu, cu privire la controlul constituţionalităţii art. 49 alin. (13) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni.

Deputaţii au pretins că dispozițiile contestate, ce se referă la trecerea dividendelor la venitul societății, în cazul în care nu au fost revendicate timp de trei ani de către acționar, încalcă prevederile articolelor 1 alin. (3), 9 alin. (1) şi (2), 46 şi 54 din Constituţie precum și art.1 al Protocolului nr.1 la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Tot ei au argumentat că dividendele constituie un bun, un element patrimonial pozitiv, care constă într-un câştig bănesc, iar acționarii au dreptul de a beneficia de dividendele aferente. Astfel, prin norma contestată, acţionarii sunt privaţi de proprietate în beneficiul altei persoane, iar singurul temei este termenul de trei ani, fapt ce, în opinia deputaţilor, constituie o ingerinţă în protecţia proprietăţii. Deputaţii consideră că prevederea contestată restrânge exerciţiul drepturilor fundamentale, fără a exista un echilibru sau proporţionalitate între restrângerea acestor drepturi şi scopul urmărit.

Curtea Constituţională în urma analizării acesti sesizări a confirmat prin Hotărârea menţionată că art. 49 alin. (13) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni, este constituţională.

La rândul meu, consider că, decizia Curţii este una corectă, atât din puncte de vedere legislativ şi teoretic, cât şi din acel practic.

Hotărârea Curţii Constituţionale: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362134

 

Lasă un răspuns