Clasamentul portofoliilor de investiţii deţinute de bănci în capitalul companiilor (iunie 2015)

În luna iunie 2015, conform datelor publicate de Bancă Națională a Moldovei (BNM), valoarea portofoliilor investiționale deținute de bănci în capitalul companiilor a constituit 385.3 mil lei. Comparativ cu lună precedentă, valoarea portofoliilor este în creștere cu 1.3 mil lei sau cu 0.33 la sută.

Primul loc în clasamentul portofoliilor investiționale îi revine Moldova-Agroindbank, cu un portofoliu de 195.6 mil lei, ce constituie 50.77 la sută din valoarea totală a portofoliilor băncilor.

Pe locul doi se poziționează Victoriabank, cu un portofoliu de 137.6 mil lei, ce constituie 35.71 la sută din valoarea totală a portofoliilor băncilor.

Al treilea loc este ocupat de Moldindconbank, cu un portofoliu de 16.9 mil lei, ce constituie 4.38 la sută din valoarea totală a portofoliilor băncilor.

Valoarea portofoliilor investiționale ale primelor trei bănci din clasament constituie peste 90 la sută din valoarea totală a portofoliilor deținute de bănci.

În lună iunie, comparativ cu lună mai, creșteri a valorii portofoliilor investiționale au înregistrat doar trei bănci. Banca Socială – 10.74 la sută, Moldindconbank – 2.38 la sută și Victoriabank – 0.06 la sută.

Aceste creșteri au putut avea loc în urma efectuării de către bănci a noi investiții, reevaluării deținerilor în capital companiilor și/sau calculul dividendelor ce urmează să le primească  din profitul companiilor.

Lasă un răspuns