Termenul de moratoriu este modificat a doua oară

În Monitorul Oficial nr. 74-74 (5116-5119) din 27 martie 2015, a fost publicată decizia Parlamentului Republicii Moldova cu privire la modificarea art. 37(15) alin. (1) din Legea instituţiilor financiare.

În acest aliniat, este indicată perioada pentru care Banca Naţională a Moldovei (BNM) poate să instituie procedura de moratoriu la bănci.

Modificările la art. 37(15) alin. (1) din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XII din 21 iulie 1995:

Starea iniţială

  • Pentru a preveni agravarea situaţiei financiare a băncii şi a păstra activele acesteia, Banca Naţională, la instituirea sau în perioada administrării speciale a băncii, poate dispune amînarea executării creanţelor creditorilor şi a transferului activelor băncii pe un termen de pînă la 2 luni (moratoriu). Moratoriul nu constituie situaţie de insolvabilitate a băncii. [/su_box]

Modificat prin Legea nr. 187 din 28 septembrie 2014, în vigoare din 10 octombrie 2014

  • Pentru a preveni agravarea situaţiei financiare a băncii şi a păstra activele acesteia, Banca Naţională, la instituirea sau în perioada administrării speciale a băncii, poate dispune amînarea executării creanţelor creditorilor şi a transferului activelor băncii pe un termen de pînă la 2 luni (moratoriu). Banca Naţională poate prelungi moratoriul cu încă 2 luni în situaţii de criză financiară sistemică, definite astfel de organul naţional instituit pentru gestionarea crizelor financiare sistemice. Moratoriul nu constituie situaţie de insolvabilitate a băncii. Vezi legea.

Modificat prin Legea nr. 40  din  24.03.2015, în vigoare din 27 martie 2015

  • Pentru a preveni agravarea situaţiei financiare a băncii şi a păstra activele acesteia, Banca Naţională, la instituirea sau în perioada administrării speciale a băncii, poate dispune amînarea executării creanţelor creditorilor şi a transferului activelor băncii pe un termen de pînă la 2 luni (moratoriu). Banca Naţională poate prelungi moratoriul  în situaţii de criză financiară sistemică, definite astfel de organul naţional instituit pentru gestionarea crizelor financiare sistemice, pentru o perioadă ce nu va depăşi termenul administrării speciale stabilit conform art. 37(4)  alin. (3). Moratoriul nu constituie situaţie de insolvabilitate a băncii. Vezi legea.

Din cele prezentate, observăm că în anul 2014 au mai avut loc modificări la acest articol şi până în octombrie 2014, moratoriul putea fi instituit doar pentru 2 luni, iar după modificările operate de către parlament în luna august 2014, se mai adaugă posibilitatea de a-l prelungi cu încă 2 luni. Iar ultimele modificări despre care vorbim acum, aliniază perioada moratoriului cu perioada administrării speciale. Dacă administrarea specială este instituită pe o perioadă de 9 luni cu posibilitatea de a fi prelungită cu încă 3 luni, atunci BNM poate folosi această posibilitate şi în cazul moratoriului.

Toate aceste modificări sunt operate post-factum din păcate, dar oricum, este bine că s-a mers la acest pas. Administratorul special trebuie să dețină destule pârghii pentru a-şi putea exercita funcţiile pe deplin.

Cunoaştem că la:

Banca de Economii

  • Administrarea specială a fost instituită pentru o perioadă de 9 luni, de la 27 noiembrie 2014 până la 27 august 2015, iar moratoriul, iniţial cu 2 luni, de la 27 noiembrie 2014 până la 27 ianuarie 2015 şi apoi prelungit până la 27 martie 2015. După aceste modificări în legislaţie, moratoriul este prelungit până la 27 august 2015.

Banca Socială

  • Administrarea specială a fost instituită pentru o perioadă de 9 luni, de la 30 noiembrie 2014 până la 30 august 2015, iar moratoriul, iniţial cu 2 luni, de la 30 noiembrie 2014 până la 29 ianuarie 2015 şi apoi prelungit până la 29 martie 2015. După aceste modificări în legislaţie, moratoriul este prelungit până la 30 august 2015.

Unibank

  • Administrarea specială a fost instituită pentru o perioadă de 9 luni, de la 30 decembrie 2014 până la 30 septembrie 2015, iar moratorilu, cu 2 luni, de la 30 decembrie 2014 până la 28 februarie 2015. Despre prelungirea moratoriului am auzit, dar până în ziua de azi, decizia privind prelungirea moratoriului la această bancă nu a fost publicată în Monitorul Oficial. Presupun că decizia este undeva. Dacă e aşa, atunci moratoriul este prelungit până la 30 septembrie 2015.

După expirarea, Banca Naţională a Moldovei va mai putea prelungi administrarea specială şi  moratoriul pe 3 luni, în caz de necesitate, la toate trei bănci.

Trebuie să cunoaştem ce înseamnă:

Administrare specială

  • Un regim de administrare instituit de Banca Centrală pentru o anumită perioadă în privința unei bănci, care prevede realizarea unui complex de măsuri administrative, financiare, juridice, organizatorice în scop de stabilire a condițiilor optime pentru conservarea valorii activelor, eliminarea deficiențelor în administrarea băncii și a patrimoniului ei, încasarea creanțelor, stabilirea posibilităților de remediere a situației financiare, inclusiv de restructurare, sau de lichidare a băncii.[/su_box]

Moratoriu

  • O procedură de amânare a plăţii datoriilor publice sau particulare scadente, stabilită prin lege pentru un anumit timp sau pentru perioada existenţei unor împrejurări speciale.

Lasă un răspuns