Structura investitiilor straine in Republica Moldova (pana in 2006)

Republica Moldova nu dispune de resurse financiare suficiente şi, de aceea, este constrânsă să recurgă la asistenţa externă, să caute noi şi noi credite. Însă, precum arată experienţa internaţională, o astfel de politică este ineficientă din cauza necesităţii de a achita dobânda şi lipsa mecanismelor eficiente de utilizare a fluxurilor băneşti împrumutate.

Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei din tabelul 1.1 în anul 2006, din volumul total de capital străin acumulat în Moldova, circa 223,0 mln.dolari reveneau investiţiilor directe şi doar 4,7 mln.dolari – investiţiilor de portofoliu, observăm ca investiţiile străine de portofoliul a avut un semn negativ în toţi ani, doar în 2000 şi 2006 a opţinut un rezultat pozitiv. Învestiţile de capital sunt în creştere. Structura sectorială a investiţiilor străine directe din 2000 – 2005 descreşte în sectorul bancar de la 10,1% – 3,5%. Şi în alte sfere creşte de la 89,9% – 96,5%.

Tabelul 1.1 Clasificarea investiţiilor din punct de vedere al caracterului funcţionării (anii 1998-2006, mln. dolari)

 

Anii Investiţii directe (nete) Investiţii de portofoliu Alte investiţii
1998 86,2 -53,84 76,2
1999 29,8 -141,2 81,7
2000 142,9 92,5 -69,2
2001 159,8 -25,4 -46,6
2002 107,7 -21,3 19,9
2003 78,3 -23,8 42,8
2004 150,8 -9,77 -53,3
2005 198,8 -6,95 8,4
2006 223,0 4,7 31,7

Sursa: http://www.cnvm.md/review/RaportCNVM2006.pdf 

Investiţiile străine directe au început să vină în economia moldovenească după ce, în anul 1992, Parlamentul ţării a aprobat legea cu privire la investiţiile străine, lege ce prevedea acordarea unor privilegii investitorilor străini. Totuşi, în anii 1991-97, Guvernul Moldovei pusese accentul pe obţinerea creditelor din exterior, de aceea, fluxurile de investiţii straine directe în economia ţării, în această perioadă, au fost foarte modeste. Creditele, însă, erau utilizate neeficient şi nu potrivit destinaţiei iniţiale, de aceea, ele au contribuit doar la creşterea datoriei externe a ţării, nu şi la dezvoltarea ei economică. Altfel nici nu putea fi, deoarece doar circa 10% din sumele de bani împrumutate de peste hotare, în temei de la organizaţiile economice internaţionale, erau folosite în calitate de investiţii. Din această cauză, deja în anii 1998-99, Guvernul Moldovei deplasează accentul de la contractarea noilor împrumuturi, pe atragerea investiţiilor străine directe.

Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei, stocul de investiţii directe acumulat în economia naţională până la sfârşitul anului 2006 a fost evaluat la 1284.3 mln.USD, din care: capitalul subscris şi venitul reinvestit – 951.0 mln.USD, alt capital – 333.3 mln.USD. Astfel, investiţiile străine directe pe cap de locuitor au constituit 359.0 USD. În prima jumătate a anului 2007, în economia Republicii Moldova, a venit un flux de investiţii străine directe în valoare de circa 180 milioane dolari. Până la sfârşitul 2007 fluxul de investiţii străine directe după prognoză ar trebuie să fie 400 milioane dolari, ce ar fi o sumă record pentru ţara noastră. La 30 iunie 2007, stocul de investiţii străine directe acumulat în Republica Moldova a atins cifra de 1505 milioane dolari, din care capitalul subscris şi venitul investit a constituit 1095 milioane USD, alt capital – 410 mln.USD. Totodată, trebuie menţionat şi faptul că, în anul 2006, au fost importante şi ieşirile de capital din ţară. Aceasta demonstrează faptul că unii investitori străini s-au retras din afacerile din Republica Moldova şi au investit în alte ţări.

Astfel, investitorii străini continuă să fie interesaţi în special de sectoarele de consum, în timp ce dezvoltarea producţiilor orientate spre export din industria prelucrătoare rămân în afara intereselor lor.

Prioritatea de bază în politica investiţională a ţării noastre trebuie să fie atragerea investiţiilor străine şi autohtone în ramurile industriei orientate spre export, deoarece, pe termen lung, aceasta va contribui la diversificarea structurii economiei naţionale, la saturarea pieţei interne şi reducerea soldului negativ al comerţului cu mărfuri de consum. Despre structura ramurală a investiţii străine directe putem judeca şi după profilul principalelor întreprinderi străine care au investit în economia moldovenească.

Tabelul 1.2 Dinamica anuală a investiţiilor străine directe în economia naţională în perioada 2000-2005

 

Indicatorii 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Valoarea investiţiilor străine directe, mil. USD
Investiţiile străine directe în economia naţională – total \r\n

159,26

\r\n

114,9 166,8 102,9 246,7 \r\n

296,4

\r\n

      inclusiv:            
        capital subscris 85,47 115 70,7 47,4 128,8 100,2
          Sectorul bancar 16,07 11,5 10,4 3,7 8,7 2,2
          alte sectoare 69,40 103,5 60,3 43,8 120,1 98,0
       venit reinvestit 11,72 -36,6 22,7 21,2 46,3 72,0
          Sectorul bancar   2,0 5,2 6,1 6,6 8,2
          alte sectoare   -38,6 17,5 15,1 39,7 63,8
       alt capital 62,07 36,6 73,4 34,3 64,9 122,6
Structura sectorială a investiţiilor străine directe, %
        Sectorul bancar 10,1 11,7 9,3 9,5 6,2 3,5
        Alte sectoare 89,9 88,3 90,7 90,5 93,8 96,5

Sursa: http://www.bnm.md/md/3453

În 2007, statisticile oficiale arată un adevărat boom al investiţiilor străine directe în economia Moldovei. În primele nouă luni ale anului ele s-au ridicat la 296 mil. USD, faţă de 137 mil USD în aceeaşi perioadă a anului trecut. Previziunile experţilor pentru anul 2007 se cifrează în jurul valorilor de 426 milioane de dolari, după Alexandru Culiuc, doctorand la Harvard, şi 448 milioane, Banca Naţională a Moldovei, oricum de două ori mai mari faţă de cele 242 milioane de dolari, înregistrate în aceeiaşi perioadă a anului trecut. De-a lungul celor 14 ani de când se face statistica investiţiilor în Republica Moldova, volumul total al investiţiilor directe acumulate în Economia Naţională se cifrează la 1,643 milioane de dolari, dintre care mai mult de o treime au fost investiţi doar în ultimii doi ani. Cele mai mult s-a investit în comerţ (25 % din totalul investiţiilor), industria prelucrătoare (21%), energetică (14) şi activităţi financiare(13%). De menţionat că în 2007, anul «boom-ului» investiţional, peste 90 % din totatul investiţiilor a fost direcţionat spre activităţi financiare, tranzacţii imobiliare sau comerţ.

Tabelul 1.3 Cei mai importanţi investitori în economia moldovenească (anul 2006)

 

  Investitorii străini Ţara de origine Ramura de investire
1 Gazprom Rusia Livrarea gazului
2 Union Fenosa Spania Energetică
3 Lafarge Franţa Materiale de construcţie
4 France Telecom MI Franţa Telecomunicaţii
5 Fintur Holding Ţările de Jos Telecomunicaţii
6 METRO Group A.G. Germania Comerţul cu ridicata
7 Lukoil Europe Ltd. Regatul Unit al Marii Britanii Comerţul cu produse petroliere
8 Turcel Turcia Telecomunicaţii
9 Mabanaft A.G. Germania Comerţul cu produse petroliere
10 WNISEF SUA Industria alimentară, producerea sticlelor, sectorul bancar

Sursa:http://miepo.md/index.php?option=com_supex&Itemid=88

Investiţiile străine în capitalul social în I trimestru 2008 conform datelor din tabelul 1.4 este 90 milioane lei. Cel mai mare rezultat a fost înregistrat în 2000 – 978 milioane lei, cel mai mic rezultat este în 1994 – 173 milioane lei şi în 2002 – 191 milioane lei. Din 1994 – 2008 I trimestru au fost investite 4724 milioane lei. În I trimestru 2008 s-au înregistrat 230 de interprinderi străine. Anul în care s-au înregistrat cele mai multe interprinderi străine e 2007 cu 855. Cel mai puţine interpirnderi s-au inregistrat în anul 2000 cu 230. Este interesant ca 2000 au fost inregistrate cele mai puţine interprinderi dar au fost investite cel mai mult în capitalul social. 

Putem vedea după tabelul 1.4 cele mai mari investiții au fost făcute de Spania cu 875 milioane lei ce prezintă 19% din totalul investițiilor, Olanda cu 676 milioane lei ce prezintă 14% din total, Ciupru 452 milioane lei, ce prezintă 10% din total investiții. Cele mai multe interprinderi dețin: Romania – 871, Turcia – 700,  Rusia – 687. Este interesant ca Spania este prin ultimul loc în Top 11 la numărul de interprinderi – 48 la număr, dar cele mai mari investițiiîn capitalul social. Luând în considerare numărul interprinderilor și valoare investițiilor Top 5 se aranjează astfel: 1. Spania;  2. Olanda;  3. Cipru;  4. Romania;  5. Marea Britanie.

Tabelul 1.4 Investitiile straine de baza în capitalul social la data de 01.01.08

 

  tara nr. intre-prinderi capitalul investit\r\n(mln. lei) %
1 SPANIA 47 875 19
2 OLANDA 90 676 14
3 CIPRU 179 452 10
4 ROMANIA 871 319 7
5 MAREA BRITANIE 152 251 5
6 GERMANIA 330 227 5
7 S.U.A. 325 223 5
8 BELGIA 84 173 4
9 TURCIA 700 165 3
10 RUSIA 687 145 3
11 I.VERGINE BRIT. 46 131 3
Altele 2730 1087 23
Total 6241 4724 100

Sursa: http://www.mdi.gov.md/statistica_grp_md/

Analizând distributia investitiilor în capitalul social pe regiuni în perioada ianuarie-decembrie a anului 2007  observăm după tabelul 1.5 ca în regiunea de Nord domină în absolut, se poate spus investiții străine din Germania 99%. În regiunea Centru majoritatea este deținută de Ungaria cu 51% investiții în această regiune. În regiunea de Sud Turcia este I loc cu 44% din investiții.

Tabelul 1.5 Distributia investitiilor în capitalul social pe regiuni în perioada ianuarie-decembrie a anului 2007

 

Nord Centru Sud
Germania 99% Italia 51% Turcia 44%
    Cipru 29% Italia 20%
    Anglia 10% Cipru 8%
    Turcia 2% Romania 8%
    Romania 2% Slovacia 8%
    Rusia 2% Rusia 4%
    Ungaria 2% Ungaria 4%

Sursa: http://www.mdi.gov.md/statistica_grp_md/

 Piaţa valorilor mobiliare în perioada anului 2006 pe au fost înregistrate 322 tranzacţii de cumpărare şi 77 tranzacţii de vînzare efectuate de nerezidenţi. Valoarea tranzacţiilor analizate a constituit 495,1 mil. lei de cumpărare şi 385,9 mil. lei de vînzare a valorilor mobiliare. Rezultatul respectiv este cel mai mare înregistrat în perioada anilor 2000 – 2006 cit la cumpărări, atît şi la vînzări. În 2006 sau vîndut 6,4 mii unităţi valori mobiliare la o valoare 495,1 mii. Aceştia sunt indicatorii cei mai mici la numărul de valori mobiliare cumpărate şi cel mai mare indicator la valoarea acestor valori din 2000 – 2006 după tabelul 1.6.

Tabelul 1.6 Dinamica cumpărărilor efectuate de nerezidenţi în  2000 – 2006

 

Anul Numărul VM(mil unităţi Volumul cumpărărilor(mil lei)
2000 64,1 383,3
2001 6,8 181,9
2002 14,1 189,5
2003 31,6 378
2004 54,8 344,7
2005 108,5 228,1
2006 6,4 495,1

 

Sursa: http://www.cnvm.md/review/RaportCNVM2006.pdf

În privinţa vînzarilor de valori mobiliare de către nerezidenţi, este aceaşi situaţie ca la cumpărare sau vîndut  în 2006,  2,2 mii unităţi de valori mobiliare la o valoare de 385,9mii lei, si ambii sunt indicari cel mai jos la unităţi de valori mobiliare vîndute la cel mai mare valoare acestor valori.

Tabelul 1.7 Dinamica vânzărilor efectuate de nerezidenţi 2000 – 2006

 

Anul Numărul VM(mil unităţi Volumul vânzărilor(mil lei)
2000 20,5 67,5
2001 4 118,4
2002 2 105,8
2003 9,7 215,3
2004 55,4 352
2005 6,9 168,3
2006 2,2 385,9

Sursa: http://www.cnvm.md/review/RaportCNVM2006.pdf

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent valoarea tranzacţiilor de cumpărare a crescut de 2 ori.Volumul vînzărilor efectuate de învestitorii în anul 2006 de asemenea sunt mai mari comparativ cu vînzările înregistrate în anii 2000 – 2005.

Evoluţia tranzacţiilor cu implicarea nerezidenţilor pe anii 2000 – 2006 demonstrează preponderenţa valorii a tranzacţiilor de cumpărare în raport cu cele de vînzare, cu excepţia anului 2004, cînd volumul tranzacţiilor de vînzare a depăşit cu 7,3 mil. lei volumul tranzacţiilor de cumpărare.

În anul 2000 valoarea de cumpărări a fost cu 5,67 mai mare decît valoarea de vînzări (sau cu 467,8%). Aceasta se datorează, în mare măsură, înstrăinării valorilor mobiliare deţinute de stat în sectoarele din ramură energeticii. Importul net de investiţii pe piaţa secundară după tranzacţii de vînzare – cumpărare în RM a constituit 315,8 mil. lei.

În anul 2001 valoarea de cumpărări a fost cu 53,64% mai mare decît valoarea de vînzări sau de 1,54 ori.

În anul 2002 valoarea de cumpărări efectuate de investitori străini a constituit cca 189,56 mil. lei şi a fost cu 83,8 mil. lei mai mare decît valoarea de vînzări sau cu 79,12%. Cea mai mare tranzacţie de cumpărare pe piaţa secundară a valorilor mobiliare pe parcursul anului 2002 a fost tranzacţia cu valorile mobiliare ale BC “Unibank” SA în sumă de 92,5 mil. lei.

În anul 2003 valoarea de cumpărări a constituit 378,02 mil. lei cea cu 162,66 mil. lei mai mare decât valoarea de vânzări sau valoarea de cumpărări depăşea de 1,76 ori valoarea de vînzări sau cu 75,6%. Astfel, cele mai mari tranzacţii de cumpărări au fost înregistrate cu valorile mobiliare ale SA “Vitanta – Intravest” (167,6 mil.lei), SA “MMT -BIS” (15,5 mil.lei), SA “Ciment”(15,9 mil lei).

Cele mai mari valori de tranzacţii de vînzare-cumpărare în anul 2004 s-a înregistrat cu acţiunile emitentului „MMT-Bis” SA în sumă de 283,3 mil lei, cumpărătorul fiind „MMT Telecom Holding BV” (investitorul din Olanda) şi vînzătorul – „GN Great Northern Telegraph Company LTD (investitorul din Danimarka).

Valoarea tranzacţiilor de cumpărări pentru anul 2005constituie 228,2 mil. lei şi a fost cu 59,8 mil. lei mai mare decît valoarea de vînzări (sau cu 35,54%).

Cele mai mari tranzacţii efectuate în perioada anului 2005 sunt cu valorile mobiliare ale SA “Victoriabank” în volum de 27,6 mil. lei (în baza convenţiei de vînzare-cumpărare), cu valorile mobiliare ale SA “Sudzuker-Moldova” – 13,3 mil. Lei (pachet unic), cu valorile mobiliare ale SA “CMC-Knauf” – 67,5 mil. lei.

În anul 2006 s-a păstrat tendinţa respectivă. Astfel, volumul tranzacţiilor de cumpărări a depăşit pe cel de vînzări cu 109,2 mil. lei (sau cu 28,3%). Cele mai mari tranzacţii înregistrate pe parcursul anului sunt tranzacţiile cu acţiunile BC “Moldova-Agroindbank” în volum de 122,4 mil. lei (oferta tender la vînzare), SA “Ciment” – 68,8 mil. lei (oferta tender la cumpărare), BC „Eximbank” – 202,8 mil.lei. În cadrul tranzacţiei cu valorile mobiliare ale BC „Eximbank” investitorul străin a achiziţionat un pachet de 100% din totalul emisiei a acestei bănci la un preţ de 3119,91 lei per acţiune, care este circa de trei ori mai mare ca valoarea nominală a unei acţiuni.

În anul de referinţă se evedenţiază tranzacţiile cu acţiunile băncilor comerciale fiind înregistrate 69 tranzacţii de cumpărare în valoare de 344,3 mil.lei şi 14 tranzacţii de vînzare în valoare de 328,3 mil.lei În comparaţie cu anii 2005 şi 2004 valoarea tranzacţiilor de cumpărare a acţiunilor Băncilor este mai mare respectiv cu 311,3 mil. lei şi 315,0 mil. lei. Aceasta se datorează, în mare măsură, efectuării tranzacţilor cu valorile mobiliare emitenţilor BC “Eximbank” şi BC „Moldova Agroindbank”, valoarea cumulativă a cărora a constituit 329,4 mil.lei, sau 95,7% din tranzacţiile de cumpărare a acţiunilor băncilor cu implicarea investitorilor străini în anul 2006.

În perioada anului 2006 au fost efectuate 30 donaţii şi moşteniri cu implicarea investitorilor străiniîn sumă de 2,6 mil.lei, din care numai 0,3 mil lei aparţin tranzacţiilor de moştenire.

Investitorii din România în 2006 au efectuat 8 tranzacţii de vînzare-cumpărare cu 3122 acţiuni în sumă de 1,5 mil lei (suma tranzacţiilor de vînzare-cumpărare anului 2005 – 0,25 mil. lei), inclusiv: 7 tranzacţii de cumpărare, cumpărînd 3104 valori mobiliare în volum de 1,46 mil lei

Investitorii din Rusia în anul 2006 au efectuat pe piaţa secundară a valorilor mobiliare 37 tranzacţii de vînzare-cumpărare, negociind 64447 acţiuni în valoare de 0,3 mil. lei (suma anului 2005 – 4,24 mln lei), inclusiv: 21 tranzacţii de cumpărare, cumpărînd 45069 valori mobiliare în valoare de 0,14 mil lei.

Investitorii din SUA au efectuat pe piaţa secundară a valorilor mobiliare 91 tranzacţii de vînzare-cumpărare, vînzînd 381697 acţiuni în valoare de 63,2 mil.lei şi cumpărînd 261614 acţiuni în valoare de 2,7 mil.lei (valoarea tranzacţiilor pentru anului 2005 – 86,9 mil lei).

Cele mai multe tranzacţii pe piaţa secundară au fost efectuate de investitorii din Ucraina– 130 tranzacţii, şi anume 22 tranzacţii de vînzare şi 108 de cumpărare, vînzînd 14120 acţiuni în valoare de 0,03 mil lei şi cumpărînd 801433 acţiuni în valoare de 0,8 mil lei (valoarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare pentru anului 2005 – 8,59 mln lei). E de menţionat, că printre investitorii străini, care au procurat acţiunile emitenţilor moldoveni în anul 2006 se numără şi rezidenţi ai Italiei, Sloveniei Franţei, Olandei, Turciei şi etc.

Referitor la sursele de finanţare, e de menţionat faptul că, în anul 2006, sursele principale de finanţare a activităţii investiţionale în Moldova au fost mijloacele proprii ale agenţilor economici şi ale populaţiei (58,3%), precum şi investiţiilor străine (20,1%). Mijloacele bugetare au constituit doar 8,6% din volumul total al mijloacelor încasate.

 

Lasă un răspuns