A fost anulata suspendarea operatiunilor cu 31.128 actiuni emise de Moldova-Agroindbank

Comisia Naţională a Pieţei Financiare a anulat prin Ordonanţa nr. 24/3-O din 25.04.2014 suspendarea operaţiunilor cu 31.128 acţiuni emise de BC. „Moldova-Agroindbank S.A., obţinute de Ostryn Business Limited în cadrul tranzacţiilor efectuate la Bursa de Valori a Moldovei pe data de 24.04.2013.

Această decizie a fost dictată de prevederile Deciziei Curţii de Apel Chişinău nr. 2r-1106/13 din 10.02.2014, prin care instanţa a dispus respingerea recursului declarat de către CG Venture B.V. împotriva Încheierii Judecătoriei Rîşcani mun.Chişinău din 07.05.2013 privind respingerea cererii de anulare a ordonanţei judecătoreşti din 10.04.2013, emisă la cererea SRL “Savilux Impex” către CG Venture B.V. şi ÎCS “Gzer Grup” SRL privind încasarea datoriei.

CG Venture B.V. este o companie olandeză, care a deţinut 51.880 (4,99%) din acţiunile BC. „Moldova-Agroindbank S.A, şi care a declarat în 2013 că, a fost deposedată ilegal de aceste acţiuni. În acest atac a figurat compania prezentată mai sus, SRL “Savilux Impex”, care a solicitat încasarea unei pretinse datorii de 3 mln euro de la CG Venture B.V..

SRL “Savilux Impex”, după ce obţinut acţiunile în schimbul datoriilor, se presupune că le-a vândut, iar unul din cumpărători este Ostryn Business Limited.

Astfel, Ostryn Business Limited, conform acestei Ordonanţe, intră în drepturile depline de proprietate asupra 31.128 (2,99%) acţiuni emise de BC. „Moldova-Agroindbank S.A..

Însă, Comisia Naţională a Pieţei Financiare nu a hotărît anularea suspendării operaţiunilor cu alte 6.000 acţiuni emise de BC. „Moldova-Agroindbank, obţinute tot de aceeaşi companie Ostryn Business Limited la data de 18.03.2013, care au fost suspendate prin aceeaşi Ordonanţă nr. 49/6-O din 18.10.2013 prin care au fost suspendate operaţiunile cu 31.128 acţiuni, dar cred că se referă la alt caz.

 

Lasă un răspuns