”Banca Comercială Română Chișinău” S.A. și-a mărit capitalul

”Banca Comercială Română Chișinău” S.A. a efectuat o emisiune suplimentară de acțiuni în sumă de 35 650 000 lei în număr de 3 565 acțiuni. Această emisiune s-a efectuat din contul convertirii datoriilor creditoriale.

Astfel, la moment, capitalul social al băncii este de 663 230 000 lei, divizat în 66 323 acțiuni cu o valoare nominală de 10 000 lei per acțiune.

Comisia Națională a Pieței Financiare a înregistrat acțiunile emise în Registrul de stat al valorilor mobiliare prin Hotărârea nr.5/1 din 21.01.2014.

Ultima emisiune de acțiuni efectuată de ”Banca Comercială Română Chișinău” S.A. a avut loc în anul 2011 în sumă de 64 830 000 lei.

Unicul acționar al băncii este ”Banca Comercială Română” S.A.

Lasă un răspuns