Tangenţa sistemului bancar cu piaţa de capital în Republica Moldova

Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei la 31.07.2013 există 14 bănci universale care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei ca bănci licenţiate. Pe lângă acest fapt din aceste bănci, 11 bănci deţin şi licenţa Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare ca participanţi profesionişti pe piaţa de capital în calitate de dealeri cu drepturi conexe de broker, underwriting şi consulting. Precum vedem, băncile sunt prezente şi pe piaţa de capital.

Astfel prima tangenţă a băncilor cu piaţa de capital este de intermediat şi investitor pe piaţă. Băncile prestează servicii de brokeraj pentru persoane juridice şi fizice, şi participă în calitate de dealer pentru portofoliile lor investiţionale. Din totalul tranzacţiilor bursiere care au avut loc la Bursa de Valori a Moldovei până la sfârşitul anului 2012, putem vedea în Tabelul nr.1, că băncile deţin o cotă de 48,63% sau 4 755 646 605.44 lei din volumul tranzacţiilor bursiere în calitate de investitori (dealeri) şi intermediari (brokeri), iar o singură bancă ca BC „MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale” S.A. deţine singură o cotă de 24,67%. Observăm că băncile deţin o cotă de neglijat în tranzacţiile bursiere.

Tabel nr. 1

Ratingul volumelor membrilor Bursei pentru întreaga perioadă de activitate a Bursei 

 

 

Nr.

 

 

Denumirea

 

 

Volumul, lei

 

 

Numărul de tranzacţii, un.

 

 

Numărul de emitenţi, un.

 

1 S.V.M „Iuventus-DS” S.A.  

1 381 702 905,57

 

 

4 728

 

 

367

 

2 BC „MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale” S.A.

1 172 964 893,49

 

 

1 175

 

 

122

 

3 BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.  

1 117 880 751,14

 

 

1 153

 

 

109

 

4 C.B. „DAACInvest” S.A.  

1 086 491 185,72

 

 

27 415

 

 

485

 

5 BC „UNIBANK” S.A.  

1 043 059 252,39

 

 

2 319

 

 

142

 

6 „OLDEX” S.A.  

898 047 333,98

 

 

6 968

 

 

544

 

7 CB „PROAJIOC” S.A.  

798 497 562,18

 

 

6 556

 

 

546

 

8 BC „VICTORIABANK” S.A.

572 680 230,24

 

 

1 781

 

 

261

 

9 „FINCOM” S.A.  

306 866 135,51

 

 

4 445

 

 

386

 

10 BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.  

219 072 320,69

 

 

985

 

 

196

 

11 BC „MOLDINDCONBANK” S.A.  

212 086 150,88

 

 

1 065

 

 

139

 

12 „BANCA DE ECONOMII” S.A.  

160 971 291,03

 

 

902

 

 

70

 

13 „VALINVEST” S.A.  

156 625 984,61

 

 

2 524

 

 

185

 

14 FB „BROKWEST” S.A.  

151 830 081,57

 

 

2 315

 

 

199

 

15 BC „BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ” S.A.  

117 678 129,95

 

 

794

 

 

114

 

16 „PASSIM” S.A.  

111 782 021,69

 

 

2 392

 

 

94

 

17 BC „ENERGBANK” S.A.  

106 343 892,81

 

 

396

 

 

68

 

18 SC „BROKER M-D” S.A.

66 374 244,82

 

 

1 671

 

 

105

 

19 „GEST-CAPITAL” S.A.

65 108 093,54

 

 

1 003

 

 

43

 

20 BC „EXIMBANK” S.A.  

18 099 603,30

 

 

268

 

 

40

 

21 BC „EUROCREDITBANK” S.A.  

14 810 089,52

 

 

16

 

 

5

 

 

Sursa: Buletinul informativ nr. 1 (191) ianuarie 2013 „Bursa de Valori a Moldovei”

A doua tangenţă care există, este una impusă de legislaţie dar şi de modul de organizare a sistemului bursier. Băncile, pentru a putea activa ca intermediari la bursă, au obligaţia de a fi membri ai Bursei de Valori a Moldovei şi să corespunde art. 6 alin. d) ai Regulii Bursei de Valori a Moldovei, privind deţinerea cel puţin ai unei acţiuni ai bursei.

Astfel, aceste 11 bănci sunt acţionari ai Bursei de Valori a Moldovei şi în afară de interesul de a presta servicii pe piaţa de capital, apar alte interese, interese de acţionari care pot ţine sub control sistemul bursier, având un mare factor de decizie privind funcţionalitatea sistemul bursier.

A treia tangenţă cu piaţa de capital este faptul că băncile sunt înregistrate juridic ca societăţi pe acţiuni, iar acţiunile lor sunt înregistrate sau înscrise la Bursa de Valori a Moldovei. Conform datelor Bursei de Valori a Moldovei din luna august 2013 la cota bursei de nivelul I sunt înscrise 7 bănci din 8 emitenţi şi sunt înregistrate alte 6 din 951 emitenţi în afara cotei. 

Clasamentul Top 10 a capitalizării bursiere la Agenţia de Rating şi Estimare „Estimator-VM” S.A arată că capitalizarea bursieră a Top 10  clase de acţiuni este de cca. 5,3632  mld. lei, ce constituie cca. 47.6 % din capitalizarea bursieră totală conform Tabelului nr.2. În acest Top, 6 clase de acţiuni aparţin băncilor cu o capitalizare bursieră de cca. 3,6141 mld lei ce constituie cca.  32,1% din capitalizarea bursieră totală. În urma unei analize, am ajuns să constat că capitalizarea bursieră a sistemului bancar (13 bănci) este de cca. 6,0154 mld. lei ce constituie 53.38% din capitalizarea bursieră totală.

 Tabel nr. 2

Clasamentul capitalizării bursiere, total istoric BVM (conform situaţiei din 31.07.2013)

 

Nr Denumirea companiei  

cod ISIN al acţiunii

 

 

Capitalizarea, lei

 

1 BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA

MD14AGIB1008

 

 

1 084 317 154

 

2 BC „MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale” SA  

MD14MBIS1000

 

 

800 000 000

 

3 BC „VICTORIABANK” SA  

MD14VCTB1004

 

 

675 002 457

 

4 IM „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY”SA  

MD14VEST1003

 

 

595 170 984

 

5 SA „LAFARGE CIMENT”  

MD14CEMT1002

 

 

474 672 288

 

6 BC „MOLDINDCONBANK” SA  

MD14MICB1008

 

 

447 101 460

 

7 SA IM „MOLDOVAGAZ”  

MD14MOLG1004

 

 

373 214 240

 

8 BC „BANCA DE ECONOMII” SA  

MD14BECM1002

 

 

327 694 696

 

9 SA „SUDZUCKER-MOLDOVA” IM

MD14ROZA1009

 

 

305 666 480

 

10 BC „ENERGBANK” SA  

MD14ENER1001

 

 

280 000 000

 

Sursa: Agenţia de Rating şi Estimare „Estimator-VM” S.A.

Conform datelor din statistica bursieră, din anul 2008 până în trimestrul II 2013 pe piaţa bursieră s-au tranzacţionat acţiunile a 9 din 13 bănci în valoare de cca. 735,74 mil. lei, ce constituie cca. 27,17% din volumul total al tranzacţiilor bursiere înregistrate în această perioadă pe bursă  de cca. 2 708,41 mil. lei. Ca un exemplu, acţiunile BC „Moldova-Agroindbank” S.A. au un volum de tranzacţionare în această perioadă de 432,12 mil. lei, ce constituie 15,95% din volumul total a tranzacţiilor sau 58,73% din volumul total al tranzacţiilor cu acţiunilor băncilor.

Tot în această perioadă, în urma consultării rapoartelor financiare al băncilor, am constatat că 10 din 13 bănci au efectuat 12 emisiuni suplimentare închise de acţiuni în valoare de cca. 1 574,24 mil. lei, iar dacă luam în considerare a 14-a bancă „BCR Chişinău” S.A., care e sucursală a Băncii Comerciale Române, despre care am vorbit mai sus că acţiunile ei nu sunt înscrise la bursă, atunci numărul emisiunilor de acţiuni se măreşte la 15, iar volumul total al sistemului bancar la cca. 2 071,82 mil. lei. Astfel, capitalul statutar al băncilor a crescut cca. 111,31% de la 1 861,3 mil. la 3 933,12 mil..

Aceste majorări de capital nu au avut scop de a atrage noii investiţii, dar au fost impuse de legislaţie. Băncile au fost obligate prin compartimentul IX al Regulamentului Băncii Naţionale a Moldovei „cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc” din 30 septembrie 2002 gradual să mărească cuantumul capitalului minim necesar pentru capitalul de gradul I de la 32 mil.lei. până la 20 iunie 2008 la 100 mil. lei iar până la 31 decembrie 2012 la 200 mil. lei.

Băncile nici n-au încercat să atragă capital străin, ele s-au limitat la resursele financiare puse la dispoziţie de către acţionari. Toate aceste emisiuni, cum am relatat mai sus, au fost închise, acţionarii au vărsat noi capitaluri, sau au reînvestit prin distribuirea noilor acţiuni din contul profiturilor băncilor.

La sfârşitul lunii august 2013 a fost încheiată emisiunea suplimentară închisă de acţiuni a Băncii de Economii în valoare de 80,25 mil. lei. Alte două emisiuni sunt în derulare, emisiunea suplimentară închisă de acţiuni a BC „UNIBANK” S.A. în valoare de 100 mil. lei şi emisiunea suplimentară deschisă a BC „Eurocreditbank” S.A. în valoare de 35 mil. lei. Toate aceste trei emisiuni, sunt iarăşi legate de Compartimentul IX al Băncii Naţionale. În privinţa BC „Eurocreditbank” S.A., care desfăşoară emisiune deschisă, pe o piaţa  unde nu există o ofertă solidă de resurse financiare şi o cerere adecvată nu poate avea succes.

A patra tangenţă este prezenţa a 11 din 14 bănci pe piaţa extrabursieră a VMS în calitate de dealeri primari, reglementată de BNM. Dealeri primari sunt doar băncile, astfel doar ele pot participa la licitaţiile de vânzare a VMS desfăşurate de MF. Băncile participă pentru a-şi putea gestiona lichidităţile şi pentru a investi. Prezenţa lor este reglementată de Regulamentului cu privire la plasarea şi răscumpărarea VMS în formă de înscrieri în conturi prin care sunt obligaţi să participe la fiecare licitaţie şi să procure 2% din volumul mediu trimestrial oferit de Ministerul Finanţelor pe parcursul a patru trimestre precedente, băncile al căror nivel al activelor este mai mare sau egal cu 1 000,0 mil. lei, iar pentru bănci al căror nivel al activelor este mai mic de 1 000,0 mil. lei, să participe minimum la 50% din numărul total de licitaţii de vânzare a VMS şi să procure 1% din volumul mediu trimestrial oferit de MF pe parcursul a patru trimestre precedente.  La moment aceste 2% din volumul mediu trimestrial este de cca. 35,0 mil. lei, astfel băncile investesc trimestrial minim cca. 385,0 mil. lei.

Totodată, băncile mai sunt obligate să contribuie la crearea lichidităţii pieţei secundare a valorilor mobiliare de stat, efectuând trimestrial tranzacţii în volum minim de 1.5% din volumul total al tranzacţiilor de vânzare /cumpărare efectuate cu VMS în trimestrul precedent (cu excepţia operaţiunilor de piaţă deschisă ale BNM).

La fel băncile au obligaţia să promoveze acest instrument în rândul populaţiei, prin plasarea în incinte a comunicatelor şi rezultatele licitaţiilor VMS şi punerea la dispoziţie a „Ghidului investitorului în valori mobiliare de stat” elaborat de Ministerul Finanţelor populaţiei.

 

Lasă un răspuns