Băncile în calitate de promotori ai dezvoltării pieței de capital din Republica Moldova

În practica internațională sistemul bursier reprezintă cea mai serioasă concurență pentru sistemul bancar și ambele participă la viață economică a țării. Pentru Republica Moldova este specific consolidarea economiei prin modelul german. Sistemul bancar predomină în totalitate piața financiară, ținând piața de capital la periferie. Din această cauză nu există un echilibrului economic național pentru a putea fi alocate eficient resursele financiare.

Băncile au un interes de a menține piața de capital la un nivel subdezvoltat, pentru a fi ei singurii beneficiari ai resurselor financiare libere din economia ţării. Ele atrag economiile din țară prin depozite și finanțează economia prin acordarea de credite bancare și investiții în valori mobiliare de stat, prin așa mod acordă doar câteva instrumente financiare la îndemâna societății.

În afară de scopul băncilor de a obține profit, este nevoie de dezvoltat o practică internațională privind responsabilitatea socială. Băncile trebuie să fie acele instituții care să acorde un impuls pieței de capital din Republica Moldova. Societatea are nevoie de noi instrumente financiare pentru a putea investi eficient economiile sale.

Un prim mecanism prin care ar putea băncile să participe la dezvoltarea pieței de capital este prin impunerea băncilor să se listeze la bursă şi să existe condiţia că 25% de acțiuni să fie repartizate între minim 100 de acționari. Acest lucru ar stimula factorul speculativ și lichiditatea pe piața de capital. Acest lucru ar permite băncilor să atragă 939,28 mil. lei fără cost, iar investitorilor un instrument financiar sigur și profitabil. Astfel va apărea o concurență între bănci pe piață de capital pentru atragerea acestor resurse, nu doar pe piața monetară.

Un al doilea mecanism este stimularea băncilor pentru a participa în calitate de underwriting ferm pentru emisiuni de acțiuni ale societăților pe acțiuni. Prin aceasta ar permite dezvoltarea unor sectoare ale economii acordând resurse financiare fără cost, ar dezvolta o concurență sănătoasă și o transparență a societăților pe acțiuni, iar investitorilor le-ar oferi o garanție că investițiile lor sunt direcționate corect.

Al treilea mecanism, care rămâne la discreția băncilor, este diversificarea portofoliului investițional cu cele mai bune acțiuni din sectoarele importante ale țării. Astfel pentru alți investitori ar fi un etalon investițional.

În mana băncilor este o mare putere, prin care ar putea stimula piața. Odată cu prezența lor activă pe piață, vor da viața și altor investitori importanți din țară, ca companiile de asigurări; se vor creea premise importante pentru apariția fondurilor de pensii private și a fondurilor de investiții.

Băncile trebuie să fie acelea care să înțeleagă, că existența unei piețe monetare puternice, nu este posibilă fără o piață de capital dezvoltată.

 

One thought on “Băncile în calitate de promotori ai dezvoltării pieței de capital din Republica Moldova

  1. Din pacate in Moldova nu sunt promotori al pietei de capital, ci exact invers. Chiar ei sunt cei interesati sa marginalizeze piata de capital.

Lasă un răspuns