Tranzactiile SWAP

O tranzacţie swap reprezintă o cumpărare şi o vânzare simultane, având ca obiect un activ de referinţă similar sau o obligaţie de o valoare echivalentă, prin care schimbarea aranjamentelor financiare conferă ambelor părţi la tranzacţie condiţii mai favorabile decât cele la care s-ar fi putut aştepta altfel. Sunt patru tipuri diferite de jucători de pe piaţă care sunt expuşi riscurilor financiare cărora le corespund patru tipuri de swapuri, şi anume:

– swapuri pe rate ale dobânzii – Interest Rate Swaps (IRSs);

– swapuri pe valute, swapuri valutare care nu sunt acelaşi lucru cu FX swaps;

– swapuri pe mărfuri – commodity swaps;

– swapuri pe acţiuni – equity swaps.

Plăţile în cadrul operaţiunilor swap implică rate care sunt fie fixe, fie flotante. Ratele fixe nu variază, de exemplu, pentru cupoane de obligaţiuni, în timp ce ratele flotante variază conform unui indice sau unui curs de referinţă, de exemplu, LIBOR sau pentru Indicele S&P 500.

Scopurile în care se apelează la operaţiuni swap sunt:

• pentru a proteja (hedge) expunerea pentru:

– ratele dobânzii;

– tranzacţiile FX (valutare);

– preţurile mărfurilor;

– investiţiile în acţiuni şi alte titluri de valoare;

– orice alt tip de instrument de referinţă;

• pentru a specula, prin cumpărarea sau vânzarea de contracte swap în scopul de a obţine profit.

Piaţa swapurilor constă din schimbarea unui avantaj financiar, pe care un jucător de pe piaţă îl deţine pe o piaţă, contra unui avantaj echivalent al unui alt jucător de pe piaţă, pe o piaţă diferită. Schimbul reciproc de plăţi asociat swapului, şi care rezultă din acesta, aduce beneficii ambelor părţi implicate.

 

Lasă un răspuns