Cum s-ar putea desfasura emisiunea suplimentara de actiuni la EuroCreditBank

Pentru a putea satisface cerințele Băncii Naționale a Moldovei privind capitalul normativ, Banca Comercială EuroCreditBank a hotărât să efectueze în perioada 15 august – 30 septembrie  o emisiune suplimentară deschisă de acțiuni.

Ea își propune să plaseze 3 500 000 acțiuni la valoarea nominală de 10 lei per acțiune. La momentul actual banca are emise 10 800 000 acțiuni, iar acționarii care dețin mai mult de 5% din acțiuni sunt: Statul – 2 270 000 acțiuni (21,019%) și Zisi Mariana – 6 410 459 acțiuni ( 59,356%). Restul 2 119 541 acțiuni (19,625%) sunt în mâinile acționarilor minoritari, care dețin mai puțin de 5% de acțiuni. După emisiune, banca va avea emise 14 300 000 acțiuni.

Faptul că se face o emisiune deschisă, m-a făcut să înțeleg că nu toți acționarii vor participa la subscriere, că altfel se făcea o emisiune închisă. Aici este greu de înțeles cine sunt aceștia, dar presupun că sunt Statul și acționarii minoritari, iar acționarului Zisi Mariana, care în 2012 a mai preluat acțiuni după ce a primit permisiunea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), cred că nu-i ajung resurse financiare pentru a se subscrie la toate acțiunile propuse spre emisiune.

Părerea mea este că nu-i va fi ușor băncii să atragă resurse financiare pe piaţa de capital. Nu există o ofertă solidă de resurse financiare pe piața, deoarece nu există investitori mari. Banca va trebui să negocieze cu mulţi investitori străini pentru a-i convinge să investească. Plus la toate, imaginea sistemului bancar e șifonata cu atacurile raider din ultimii ani. Este o misiune aproape imposibilă, dar mereu este un dar.

Oricum sunt optimist, şi cred că banca se va bucura de apariţia unor investitori care vor contribui la prosperarea în continuare a băncii.

În urma analizei situaţiei de la bancă, mi-a venit ideea să dezvolt câteva modele posibile de desfăşurare a acestei emisiuni.

Din start, în toate modelele am exclus posibilitatea că acţionarii minoritari se vor subscrie la emisiune din cauza unor factori, despre care nu voi vorbi aici.

Primul model presupune că la această emisiune vor participa: Statul, Zisi Mariana şi noul/noii acţionari. În tabelul nr.1, am indicat cât deţine fiecare categorie de acţionari până la emisiune, câte acţiuni subscriu şi câte acţiuni vor deţine după emisiune. Acţionarii actuali (Statul şi Zisi Mariana ) se subscriu în proporţia ponderii de acţiuni pe care o deţin, iar noul/noii acţionari se subscriu la acţiunile rămase. În urma acestui model vedem că Statul şi Zisi Mariana îşi menţin ponderea în capitalul băncii, noul/noii acţionari obţin 4,803%, ceea ce rezultă că nu au nevoie de permisiunea BNM, deoarece cota obţinută se află sub pragul de 5%, iar cota noilor acţionari cade de la 19,625% la 14,822%. Sincer vorbind, realizarea acestui model este puţin probabilă, deoarece nu cred ca Statul deţine acum resurse financiare ca să le investească în EuroCreditBank, în momentul în care are la ordinea de zi are o altă bancă cu probleme mult mai serioase. 

Tabelul 1

 

 

Acţionari

 

 

Numărul de acţiuni până la emisiune

 

 

Ponderea din totalul acţiuni

 

 

Acţiuni subscrise în cadrul emisiunii

 

 

Ponderea din acţiunile noi emise

 

 

Numărul de acţiuni după emisiune

 

 

Ponderea din totalul acţiuni

 

Statul

2 270 000

 

 

21.019%

 

 

735 648

 

 

21.019%

 

 

3 005 648

 

 

21.019%

 

Zisi Mariana  

6 410 459

 

 

59.356%

 

 

2 077 464

 

 

59.356%

 

 

8 487 923

 

 

59.356%

 

Minoritari < 5%  

2 119 541

 

 

19.625%

 

 

0

 

 

0.00%

 

 

2 119 541

 

 

14.822%

 

Nou/noi  

0

 

 

0.00%

 

 

686 888

 

 

19.625%

 

 

686 888

 

 

4.803%

 

 

Total

 

 

10 800 000

 

 

100.00%

 

 

3 500 000

 

 

100.00%

 

 

14 300 000

 

 

100.00%

 

Al doilea model presupune că la această emisiune vor participa: Zisi Mariana şi noul/noii acţionari. Dacă privim la Tabelul nr.2, vedem că cota acţionarului Zisi Mariana rămâne neschimbat, iar noul/noii acţionari obţin 9,948%, ceea ce presupune, că daca va fi un acţionar, atunci va avea nevoie de permisiunea BNM, iar dacă doi sau mai mulţi acţionari, atunci nu trec pragul de 5%. Este unul din modele cele mai reale, deoarece după activitatea acţionarului Zisi Mariana din 2012 s-a văzut că dumneaei este cointeresată de această bancă, iar noul/noi acţionari pot apărea după un efort consistent depus de către conducerea băncii.

Tabelul 2

 

 

Acţionari

 

 

Numărul de acţiuni până la emisiune

 

 

Ponderea din totalul acţiuni

 

 

Acţiuni subscrise în cadrul emisiunii

 

 

Ponderea din acţiunile noi emise

 

 

Numărul de acţiuni după emisiune

 

 

Ponderea din totalul acţiuni

 

Statul

2 270 000

 

 

21.019%

 

 

0

 

 

0.00%

 

 

2 270 000

 

 

15.874%

 

Zisi Mariana  

6 410 459

 

 

59.356%

 

 

2 077 464

 

 

59.356%

 

 

8 487 923

 

 

59.356%

 

Minoritari < 5%  

2 119 541

 

 

19.625%

 

 

0

 

 

0.00%

 

 

2 119 541

 

 

14.822%

 

Nou/noi  

0

 

 

0.00%

 

 

1 422 536

 

 

40.644%

 

 

1 422 536

 

 

9.948%

 

 

Total

 

 

10 800 000

 

 

100.00%

 

 

3 500 000

 

 

100.00%

 

 

14 300 000

 

 

100.00%

 

Al treilea model presupune că la această emisiune vor participa: noul/noii acţionari. Dacă privim la Tabelul 3, vedem că noul acţionar va deţine 24,476% din acţiuni, ce rezultă că este nevoie de permisiunea BNM, dar daca se va încerca să se scape de această obligaţie, atunci această cota va trebui să fie repartizată minim între 5 noi acţionari. Acest model ar avea o probabilitatea mai mare de succes în momentul în care în urma negocierii cu noul acţionar, statul ar propune pachetul său de acţiuni la privatizare. Astfel noul acţionar va deţine 40,35% din acţiunile băncii, şi printr-o ofertă publică de preluare, ar putea cumpăra şi acţiunile acţionarilor minoritari, astfel obţinând mai mult de 50% din acţiuni, preluând controlul băncii, ce pentru un investitor strategic ar fi un factor important, dar şi pentru stat şi pentru întreg sistemul bancar.

 La fel, acest model ar fi valabil şi pentru acţionarul Zisi Mariana, dar calea aleasă pentru această emisiune, mă duce la concluzia că Zisi Mariana nu va participa la subscrierea totală a acţiunilor acestei emisiuni.

 

 

Acţionari

 

 

Numărul de acţiuni până la emisiune

 

 

Ponderea din totalul acţiuni

 

 

Acţiuni subscrise în cadrul emisiunii

 

 

Ponderea din acţiunile noi emise

 

 

Numărul de acţiuni după emisiune

 

 

Ponderea din totalul acţiuni

 

Statul  

2 270 000

 

 

21.019%

 

 

0

 

 

0.00%

 

 

2 270 000

 

 

15.874%

 

Zisi Mariana  

6 410 459

 

 

59.356%

 

 

0

 

 

0.00%

 

 

6 410 459

 

 

44.828%

 

Minoritari < 5%  

2 119 541

 

 

19.625%

 

 

0

 

 

0.00%

 

 

2 119 541

 

 

14.822%

 

Nou/noi  

0

 

 

0.00%

 

 

3 500 000

 

 

100.000%

 

 

3 500 000

 

 

24.476%

 

 

Total

 

 

10 800 000

 

 

100.00%

 

 

3 500 000

 

 

100.00%

 

 

14 300 000

 

 

100.00%

 

Deja vom vedea până la sfârşitul lunii septembrie cum va evalua situaţia la EuroCreditBank, dar până atunci îi doresc succes conducerii băncii pentru a ieşi din acest impas.

Lasă un răspuns