Societatile de investitii – autorizarea si conditiile de desfăsurare a activitatilor pentru societatile de investitii

În perioada 21-23 mai curent la sediul Comisiei Naționale a Pieței Financiare sa desfășorat sesiunea interactivă de instruiri cu tematica ”Societățile de investiții-autorizarea și condițiile de desfășurare a activităților pentru societățile de investiții, precum și protecția investitorilor” în cadrul proiectului „Sprijinirea și îmbunătățirea pieței financiare din Republica Moldova”, finanțat de Guvernul Poloniei, beneficiind de suportul Autorității de Supraveghere Financiară din Polonia.

\r\n

La seminar au participat reprezentanți ai Ministerului Economiei, Ministerului Justiției, Cancelariei de stat, Aparatul Parlamentului RM, Comisiei Naționale a Pieței Fianciare, precum și ai participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare.

\r\n

Expertul autorităţii de supraveghere financiară a Poloniei Andrezej Krawczyk, a abordat un șir de subiecte indispensabile pentru desfășurarea activității pe piața de capital de către societăţile de investiţii așa cum ar fi:

\r\n\r\n

  \r\n

 • asigurarea   conformităţii, ce trebuie raportată la dimensiunea societăţii de investiții, criteriile şi numărul persoanelor capabile să implementeze asigurarea conformităţii;
 • \r\n

\r\n

  \r\n

 • auditul intern – o subdiviziune independentă din punct de vedere operațional cu atribuția de evaluare a caracterului adecvat și a eficienței controlului intern al societății de investiții;
 • \r\n

\r\n

  \r\n

 • managementul riscurilor – condiții și cerințe de raportare către managementul societății de investiții, fiind necondiționat necesare aplicarea politicilor și procedurilor adecvate de gestionarea a riscurilor;
 • \r\n

\r\n

  \r\n

 • mecanismele de control intern  și restricțiile privind tranzacțiile personale;
 • \r\n

\r\n

  \r\n

 • cerințele de supraveghere a calificării și experienței personalului societăților de investiții;
 • \r\n

\r\n

  \r\n

 • protecția intereselor clienților societăților de investiții.
 • \r\n

\r\n

 Schimbul de experiență și discuțiile interactive sunt  de o importanță majoră atît pentru reprezentanții participanților profesioniști, cît și pentru reprezentanții autorității de supraveghere, deoarece piața de valori mobiliare din Republica Moldova se află într-un proces complex de reformare, mai cu seamă că în septembrie curent intră în vigoare Legea privind piața de capital, elaborată în conformitate cu Directivele UE şi cele mai avansate practici în domeniu,  aplicate la nivel internațional.

\r\n

Sursa: www.cnpf.md

Lasă un răspuns