Proiectul „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la plasarea, circulatia şi rascumpararea valorilor mobiliare de stat in forma de inscrieri in conturi”

Banca Naţională a Moldovei a iniţiat consultarea publică a proiectului de Hotărîre a Consiliului de administraţie „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la plasarea, circulația și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi”.

\r\n

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este condiţionată de necesitatea ajustării cadrului normativ aplicabil valorilor mobiliare de stat în contextul implementării platformei unice de tranzacționare a instrumentelor monetar-valutare, furnizată de Bloomberg Finance L.P.\r\n

    \r\n

  • Anunţul
  • \r\n

  • Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la plasarea, circulaţia şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi” (data-limită de primire a propunerilor şi/sau obiecţiilor: 15 mai 2013)
  • \r\n

  • Nota de argumentare
  • \r\n

  • Sinteza recomandărilor
  • \r\n

\r\n

Lasă un răspuns