Interviu: Investitiile in actiunile bancilor din Moldova (procedura, taxele și sfaturi pentru o prima investitie)

Care este situația pieții de vânzare/cumpărare a acțiunilor băncilor? Cum se tranzacționează acestea? Cât de ușor este să cumperi acțiunile băncilor din Moldova? Răspunsuri la aceste și alte întrebări vom afla în discuția cu Dionisie Comerzan, specialist în domeniul valorilor mobiliare.

\r\n

– Bună ziua dl Comerzan, pentru început spuneți-ne vă rog în ce stadiu de dezvoltare se află piața bursieră din Republica Moldova?

\r\n

– Piaţa bursieră din Republica Moldova este încă o piaţă subdezvoltată. Volumul tranzacţiilor sunt mici, de exemplu în 2012 au fost de 623,3 milioane lei sau în jur de 39,0 milioane euro. În afară de acţiuni simple şi privilegiate nu avem alte instrumente financiare. Societăţile pe acţiuni nu văd în piaţa bursieră o sursă de finanţare pentru activitatea lor, dar apelează în continuare la creditele bancare. În mare parte, pe piaţă au loc tranzacţii de consolidare a acţiunilor, specific pieţei de tip european, predomină investiţiile directe. Odată cu orientarea ţării noastre spre integrarea în spaţiul Uniunii Europene au loc modificări esenţiale în legislaţie şi activitatea practică. Se armonizează legislaţia naţională în domeniul valorilor mobiliare cu Directivele Europene. În toamna acestui an, intră în vigoare o nouă lege a pieţei de capital, care spre încrederea multora, va schimba esenţial cursul de dezvoltare al pieţei.

\r\n

– De ce populația nu preferă să investească în acțiuni, inclusiv în acțiunile băncilor comerciale? Din lipsă de informație sau din frică?

\r\n

– Nu putem vorbi despre ce preferă populaţia, în momentul în care populaţia are slabe cunoştinţe despre instrumente financiare. Ei nu au o altă alternativă decât sa depună economiile sale pe depozitele bancare, care acordă o rentabilitate fixă la un risc mic sau să investească pe piaţa imobiliară. Acum suntem la un stadiu în care Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi Banca Naţională a Moldovei depun un efort esenţial în educaţia financiară a populaţiei prin diferite proiecte.

\r\n

Problema este şi în societăţile pe acţiuni care nu depun nici un efort pentru a atrage resursele disponibile ale populaţiei. Nu avem o transparenţă în activitatea societăţilor pe acţiuni, puţine din ele (putem să le numărăm pe degete) plătesc dividende. Nu avem emisiuni suplimentare de acţiuni deschise, la care ar putea participa populaţia. Nu avem fonduri de investiţii sau fonduri de pensie, care ar fi un participant important pentru piaţa bursieră şi un bun intermediar între populaţie şi piaţă. Conform statisticilor, în Republica Moldova, 5 persoane vând acţiuni, şi doar una cumpără. Acţiunile lichide sunt puţine, şi acele sunt consolidate, cum am vorbit mai sus. Noi societăţi pe acţiuni nu se deschid, dar cele existente au tendinţa de reorganizare în societăţi cu răspundere limitată. Este o situaţie tristă, dar oricum se vede lumină; în spate vin generaţii care au deja o educaţiei financiară, care caută idei şi alternative de investiţii.

\r\n

– Spuneți-ne vă rog, care este procedura? Cât de simplu poate o persoană fizică să procure acțiuni? Unde trebuie să se adreseze pentru o primă consultație?

\r\n

– Procedura este foarte simplă. Orice persoană poate să se adreseze la orice companie de brokeraj, unde va primi pe deplin informaţia necesară pentru a putea lua o decizie de a investi pe piaţa bursieră.

\r\n

Pentru a cumpăra acţiuni, persoana fizică are nevoie să deţină un buletin de identitate şi resurse financiare necesare pentru investiţie. Adresându-se la compania de brokeraj aleasă, va încheia un contract de prestare a serviciilor de brokeraj, va completa Chestionarul persoanei fizice unde va indica sursa mijloacelor băneşti şi Declaraţia privind respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012. Persoanei fizice i se va deschide un cont de brokeraj, unde va depune mijloacele băneşti şi va semna un ordin de cumpărare pentru acea acţiune pe care a ales-o pentru portofoliul său. Totodată va semna o cerere către Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare pentru a i se deschide un cont individual si va semna un Contract cu acesta. Acestea sunt procedurile până la tranzacţie.

\r\n

Ordinul este introdus în sistemul bursei şi după ce are loc tranzacţia, compania de brokeraj anunţă persoana fizică şi îi prezintă o dare de seamă privind tranzacţia unde sunt indicate acţiunile cumpărate şi toate cheltuielile financiare. Ultima etapă a acestui proces este semnarea Dispoziţiei de transmitere, în baza căreia are loc transferarea acţiunilor cumpărate în deţinere reală la un registrator independent de valori mobiliare cu eliberarea extrasului din registrul acţionarilor, document ce-i confirmă dreptul de proprietate.

\r\n

– Care sunt sumele necesare pentru o primă investiție?

\r\n

– Nu putem vorbi despre o sumă anumită. Pe piaţa bursieră, pentru investiţiile de portofoliu, este important rentabilitatea acţiunilor. Dacă de exemplu investeşti 1 leu şi apoi ieşi din investiţie cu un 1 leu şi 20 bani, este deja bine, nu contează suma investită, dar această rentabilitate de 20% pe care o poţi câștiga.

\r\n

– Care sunt comisioanele și costurile serviciilor companiei de brokeraj?

\r\n

– Referitor la comision, aici putem deja vorbi de suma investită, cu cât mai mult investeşti, cu atât comisionul brokerului este mai mic. Comisionul maxim standard este de 2% din suma tranzacţiei, atât la cumpărarea acţiunilor cât şi la vânzarea lor. Pe lângă acest comision, mai sunt:

\r\n

1. Taxa Bursei de Valori a Moldovei – 0,175%;

\r\n

2. Taxa Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare – 0,05% + 1 leu pentru deschiderea contului individual;

\r\n

3. Taxa Registratorului independent – 15 lei;

\r\n

pentru cumpărător se mai adaugă:

\r\n

4. Taxa Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – 0,08%.

\r\n

pentru vânzător se mai reţine la sursă:

\r\n

5. Impozitul pe venit – 7%.

\r\n

Despre toate aceste costuri, clientul este informat din start la semnarea ordinului de cumpărare sau de vânzare a acţiunilor. În compania de brokeraj la care activez, de exemplu, nu se reţine nici un comision, în momentul în care ordinul nu a fost executat.

\r\n

Să analizăm un exemplu:

\r\n

Cumpărăm 1 000 de acţiuni la 10 lei per acţiune. Valoarea tranzacţiei este de 10 000 lei. În acest moment vom avea următoarele costuri:

\r\n

*taxa Bursei de Valori a Moldovei – 17,50 lei;

\r\n

*taxa Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare – 6 lei;

\r\n

*taxa Registratorului independent – 15 lei;

\r\n

*taxa Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – 8 lei;

\r\n

*comisionul brokerului – 125 lei (comision 1,25% > 10 000 lei);

\r\n

Cheltuieli – 171,50 lei; Investiţia totală – 10 171,50 lei.

\r\n

Să presupunem că preţul acţiunilor peste o perioadă de timp creşte la 15 lei per acţiune şi hotărâm să vindem aceste 1 000 de acţiuni. Valoarea tranzacţiei este de 15 000 lei. În acest moment vom avea următoarele costuri:

\r\n

*taxa Bursei de Valori a Moldovei – 26,25 lei;

\r\n

*taxa Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare – 8,50 lei;

\r\n

*taxa Registratorului independent – 15 lei;

\r\n

*impozit pe venit – 1 050 lei;

\r\n

*comisionul brokerului – 187,50 lei (comision 1,25% > 10 000 lei);

\r\n

Cheltuieli – 1 287,25 lei; Venit – 13 712,25 lei.

\r\n

Dacă facem calculul, în urma acestor tranzacţii avem un profit de 3 540,75 lei, sau o rentabilitate de 34,81%

\r\n

– Cum se impozitează veniturile din cumpărarea / vânzarea acțiunilor?

\r\n

– Cum am spus mai sus, impozitul pe venit de 7% este reţinut la sursa de plată de către broker doar la vânzarea acţiunilor şi transferat Inspectoratului Fiscal. După sfârşitul anului de gestiune, persoana fizică depune o declaraţie pe venit la Inspectoratul Fiscal unde indică creşterea de capital (3 540,75 lei) si prezintă ca dovadă dările de seama pe ambele tranzacţii pe care le-a primit de la broker. Astfel, suma supusă impozitării este ½ din creşterea de capital, şi dacă toate veniturile sale obţinute timp de un an se ridică până la 26 700 lei atunci se calculează la 7%, dacă mai mare la 18%.

\r\n

Exemplu:

\r\n

Creşterea de capital – 3 540,75 lei;

\r\n

Suma supusă impozitării (½ din creşterea de capital) –  1 770,38 lei;

\r\n

Impozitul recalculat – 123,90 lei; (7%)

\r\n

Impozitul reţinut la sursă – 1 050 lei;

\r\n

Suma supusă restituirii – 926,10 lei

\r\n

Persoana fizică trebuie să depună o cerere la Inspectoratul Fiscal, şi timp de 3 luni îi sunt restituite aceste mijloace băneşti.

\r\n

– Acțiunile căror bănci s-au dovedit a fi în ultimii 5 ani cele mai profitabile? Care au fost cel mai des tranzacționate?

\r\n

– În mare parte toate băncile ies cu profit la sfârşitul anului, dar puţine achită dividende. Din investiţia în acţiuni poţi să câştigi bani din dividende dar şi din volatilitatea preţului per acţiune. Acţiunile băncilor comerciale sunt cele mai des tranzacţionate pe piaţa bursieră. În prim plan sunt: Moldova-Agroindbank, Victoriabank, Banca Socială, Banca de Economii și Moldindconbank. Restul băncilor nu au acţiuni libere pentru tranzacţionare, iar pachetele de acţiuni sunt concentrate la investitori cu investiţii directe.

\r\n

– Cât de protejate/riscante sunt aceste investiții?

\r\n

– Comisia Naţională a Pieţii Financiare este un organ care supraveghează piaţa bursieră şi este un garant al protejării dreptului acţionarului. La acest capitol nu avem probleme, doar în afară de câteva atacuri raider ce au avut loc în sistemul bancar, dar după părerea mea, aceste incidente au rămas în trecut, iar Comisia depune întregul efort pentru a avea o piaţă sigură. Dacă vorbim despre investiţiile în acţiuni, atunci riscul este mai mare decât investiţiile în valori mobiliare de stat, sau depozitele bancare, dar şi rentabilitatea poate fi cu mult mai mare într-o perioadă mai lungă de timp. Cel mai mare risc este riscul de falimentare a societăţii pe acţiuni, dar oricum acţionarul poate să-şi restituie o parte din investiţia sa, după ce societatea şi-a acoperit toate obligaţiile faţă de creditori.

\r\n

– Să presupunem că o persoană are 100.000 MDL și este dispusă să investească în acțiuni ale băncilor, ce investiții ați recomanda? Spre care bănci să se orienteze?

\r\n

– În Republica Moldova investiţiile în acţiunile băncilor după părerea mea sunt cele mai sigure, deoarece băncile sunt supravegheate şi de către Banca Naţională a Moldovei. Trimestrial băncile publică pe site-urile lor şi în presă rapoartele financiare, şi fiecare investitor poate să vadă care este situaţia lor financiară, ceea ce nu este valabil pentru alte societăţi pe acţiuni, care sunt obligate doar o dată în an să publice rapoartele financiare. În sistemul bancar, cât de cât avem o transparenţă în activitatea lor. Decizia, în care bancă de investit, rămâne la discreţia investitorului, după o analiză amplă, unde trebuie să atragă atenţia la situaţia financiară, la politica de dividende, la volatilitatea acţiunilor, la reputaţia pe piaţă, la poziţia pe piaţă şi la planul de dezvoltare pentru următorii ani.

\r\n

– Recomandați investiții pe termen lung sau scurt? Care este perioada medie în care se investește în acest sector?

\r\n

– Investiţiile în acţiuni sunt pe termen lung dacă luam în considerare conjunctura pieţei locale. Dar pot apărea momente oportune, când poţi ieşi dintr-o investiţie într-un termen scurt cu o profitabilitate bună.

\r\n

– Care sunt regulile de bază pentru un investitor începător?

\r\n

– Există câteva reguli de bază pe care un investitor începător ar trebui să le respecte:

\r\n

1. Să nu investeşti decât banii tăi.

\r\n

2. Să nu investeşti toţi banii pe care îi deţii.

\r\n

3. Să nu crezi că dacă ai câştigat astăzi, vei câştiga şi mâine.

\r\n

4. Să nu plasezi toţi banii într-o singură acţiune (diversificarea portofoliului în scopul diminuării riscului).

\r\n

5. Să alegi cu grijă brokerul în care să poţi avea încredere.

\r\n

6. Să nu te jenezi să întrebi, şi de zece ori, până înţelegi.

\r\n

7. Să nu semnezi ordinele de tranzacţionare până nu le citeşti.

\r\n

8. Să-l asculţi pe brokerul tău, dar să gândeşti cu capul tău.

\r\n

9. Să nu uiţi să te informezi despre companiile ale căror acţiuni le-ai cumpărat.

\r\n

10. Fereşte-te de doi duşmani aprigi: frica şi lăcomia.

\r\n

– Dle Comerzan, vă muțumim pentru interviul acordat.

\r\n

Sursa: bancamea.md

Lasă un răspuns