Proiectul „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la plasarea, circulaţia şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi”

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 18.04.2013, consultarea publică a proiectului de Hotărîre a Consiliului de administraţie „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la plasarea, circulația și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi”.

\r\n

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este condiţionată de necesitatea ajustării cadrului normativ aplicabil valorilor mobiliare de stat în contextul implementării platformei unice de tranzacționare a instrumentelor monetar-valutare, furnizată de Bloomberg Finance L.P.

\r\n

Prevederile de bază ale proiectului sînt stabilirea termenilor și a procedurilor privind plasarea, circulația și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise de către Ministerul Finanțelor pe piața internă în formă de înscrieri în conturi, a condițiilor și procedurilor de acces, suspendare și excludere a participanților la și de pe piața primară a valorilor mobiliare de stat, a drepturilor și obligațiilor acestora.

\r\n

Beneficiarii proiectului de decizie sînt băncile licenţiate din Republica Moldova și alte persoane fizice și juridice, investitori în valori mobiliare de stat.

\r\n

Impactul estimat al proiectului de decizie este modernizarea tehnologică şi de procese prin asigurarea unui grad sporit de eficacitate, eficienţă şi transparenţă, precum şi prin consolidarea capacităţilor de gestionare a riscurilor la desfășurarea licitațiilor de plasare a valorilor mobiliare de stat în sistemul electronic al Bloomberg Professional Service – Bloomberg Auction System.

\r\n

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art. 11, 26 lit.c) și art.40 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.2, 13-17 şi art.181 din Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.114), cu modificările şi completările ulterioare.

\r\n

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de 15.05.2013 dnei Carmelia Palamari pe adresa electronică: carmelia.palamari@bnm.md, dnei Valentina Salogub, pe adresa electronică: valentina.salogub@bnm.md, la numerele de telefon: 022 226 686; 022 409 433 sau pe adresa poştală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, nr.1.

\r\n

În format pdf – Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la plasarea, circulația și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi”.

\r\n

În format pdf – Nota de argumentare.

\r\nSursa: www.bnm.md

Lasă un răspuns