Fluxul investitiilor straine directe in economia Moldovei, in anul 2012, s-a micsorat de 1,8 ori

Investiţiile străine directe nete în economia Republicii Moldova (incluzînd refluxul de capital), în anul 2012, au totalizat 159,21 milioane de dolari, micşorîndu-se faţă de anul precedent de 1,8 ori. Potrivit informaţiei acordate NOI.md de surse din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), fluxul total al investiţiilor străine directe în economia Moldovei, în anul 2012, a constituit 336,59 mil. dolari, în scădere cu 93,9 mil. dolari (28,5%) faţă de anul 2011. Totodată, refluxul de capital s-a cifrat la 177,38 mil. dolari sau cu 27,91 mil. dolari (18,7%) mai mult.

\r\n

Investiţiile în capitalul acţionar şi veniturile reinvestite, în anul 2012, au constituit 135,79 mil. dolari, cu 43% mai puţin, comparativ cu anul 2011 (238,32 mil. dolari). Investiţiile în capitalul social s-au cifrat la 204,58 mil. dolari, în creştere cu 9,3% faţă de anul 2011, iar refluxul de investiţii s-a majorat cu 36% – pînă la 58,95 mil. dolari. Totodată, în anul 2012, veniturile reinvestite au constituit minus 9,84 mil. dolari, în timp ce, în anul 2011, acestea au însumat 94,42 mil. dolari.

\r\n

Potrivit BNM, în pofida creşterii invetiţiilor în capitalul social, reducerea investiţiilor străine directe a fost determinată de micşorarea veniturilor reinvestite din cauza că mai multe întreprinderi cu capital străin au achitat acţionarilor dividende care au depăşit veniturile obţinute în anul 2012. Din volumul total de investiţii străine directe în Moldova, în anul 2012, circa 27,7% au reprezentat procurarea imobilelor de către persoanele fizice şi juridice nerezidente.

\r\n

Sursa: http://www.noi.md

Lasă un răspuns