Ghidul Investitorului

Ghidul InvestitoruluiStimaţi cititori,

\r\n

Ghidul pe care vi-l propunem reprezintă – în opinia noastră – un mijloc de a educa şi de a informa publicul cu privire la mecanismele şi instituţiile pieţei de capital din România. Este, considerăm, de datoria noastră, că instituţie cu un rol central în cadrul pieţei de capital din România, să explicăm funcţia principală a pieţei de capital, aceea de a finanţa agenţii economici şi de a oferi opţiuni pentru plasarea cât mai eficientă a resurselor financiare disponibile ale populaţiei.

\r\n

Din perspectiva motivaţiei celor care au realizat economii şi dispun de resurse financiare de a alege instrumentele tranzacţionate pe pieţele bursiere şi nu alte variante de plasament nu se poate vorbi de o diferenţă de principiu: în toate cazurile se urmăreşte atât protejarea valorii economiilor realizate, cât şi obţinerea unui câştig semnificativ. Alegerea uneia sau alteia din variantele de plasament ţine mai degrabă de atitudine, de toleranţa la risc, de disponibilitatea de a lua în permanenţă decizii şi de capacitatea de a analiza oportunităţile pe care le oferă piaţa financiară în ansamblul său.

\r\n

Atunci când opţiunea de investire vizează un instrument tranzacţionat pe piaţa bursieră aceasta reclamă participarea activă, presupune consum suplimentar de timp şi incumbă asumarea unui risc superior celui asociat plasării economiilor în depozite bancare. Recompensa pentru toate acestea ar putea fi însă obţinerea unui randament superior celor oferite de celelalte instrumente financiare.

\r\n

În ultima perioadă s-a putut observa că un număr din ce în ce mai mare de investitori au început să ia în calcul posibilitãţile de investire oferite de valorile mobiliare tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti. Creşterea din ultimii ani a indicilor bursieri, a capitalizării bursiere şi a valorii medii zilnice a tranzacţiilor este cea care arată clar acest lucru.

\r\n

Pentru a beneficia de oportunităţile de câştig oferite de piaţa bursieră este nevoie, desigur, de inteligenţã şi de capacitate de analiză. În afară de acestea şi în sprijinul lor este nevoie de acurateţe şi de promptitudine în culegerea informaţiilor pe baza cărora se fac aceste analize şi se iau deciziile de investire.

\r\n

La acest capitol trebuie remarcat efortul pe care l-a depus în ultimii ani Bursa de Valori Bucureşti pentru a creşte transparenţa cu privire la datele aferente emitenţilor ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe pieţele operate de Bursă, atât din perspectiva informării continue, cât şi din perspectiva informării periodice; dăm exemplu mãsura luată de BVB de a solicita emitenţilor publicarea situaţiilor financiare trimestriale. Măsura amintită a fost foarte bine receptată de cãtre investitori şi putem observa cã în “sezonul” raportărilor financiare are loc chiar o intensificare a activitaţii bursiere.

\r\n

Odată publicate aceste situaţii financiare, ele dau posibilitatea investitorilor sã-şi evalueze justeţea deciziei sau a inspiraţiei cu care şi-au selectat acţiunile şi să opereze eventuale restructurări ale propriilor portofolii, dar permite şi celor care au stat deocamdată deoparte de piaţa bursieră să analizeze, la rândul lor, oportunităţile de investire pe care aceasta le oferă.

\r\n

Aş dori sã închei acest mesaj într-un ton optimist şi să remarc că există suficiente semne şi semnale care ne fac să credem cã în viitorul apropiat va creşte spectaculos rolul pieţei de capital şi – în consecinţă – al Bursei de Valori Bucureşti în cadrul sistemului financiar din România.

\r\n

Septimiu Stoica\r\n Preşedinte al Bursei de Valori Bucureşti

\r\n

Versiunea electronică în format PDF poate fi accesată aici.

Lasă un răspuns