Emitentul BC „Moldova-Agroindbank” S.A. in anul 2012

BC „Moldova-Agroindbank” S.A. este o societate pe acţiune care activează în calitate de bancă comercială şi este înscrisă la cota bursei la nivelul I. La sfărşitul anului 2012, conform datelor Agenţia de Rating şi Evaluare EVM Group (Estimator-VM), capitalizarea bursieră a societăţii este de 1 141,4 milioane lei. Acest fapt o poziţionează pe locul II printre societăţile pe acţiuni înregistrate la Bursa de Valori a Moldovei, fiind depăşită doar de către BC „MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale” S.A., care are o capitalizare bursieră de 1 340,0 milioane lei.

\r\n

BC „Moldova-Agroindbank” S.A. are emise 1 037 643 acţiuni, cu o valoare nominală de 200 lei per acţiune. Conform statistici Bursei de Valori a Moldovei, în anul 2012, cu acţiunile BC „Moldova-Agroindbank” S.A. au avut loc 33 tranzacţii doar în secţia interactivă în regimul tranzacţiilor de vânzare – cumpărare , unde s-au tranzacţionat 3 651 acţiuni la un preţ mediu per acţiune de 1 140,95 lei. Volumul tranzacţionat este de 4 166 mii lei.  Dacă facem o analiză dinamică cu anii 2010-2011, observăm că-n anul 2011 au fost tranzacţionate cele mai multe acţiuni, inclusiv si-n secţia directă, cu-n volum de 2,1% de acţiuni emise, în comparaţie cu anul 2010 unde au fost tranzacţionate doar 0,4% de acţiuni emise iar 2012 doar 0,35% de acţiuni emise. La nivel de preţ per acţiune, anul 2012 este în scădere la 1 140,95 lei per acţiune, în comparaţie cu 2010 – 1 195,45 lei per acţiune şi 2011 – 1 196,13 lei per acţiune, dar observăm că în 2012, volatilitatea pretului este mai mic în comparaţie cu anii 2010-2011. Mai multa informaţie în tabelul 1.

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Tabelul 1. Statistica tranzacţiilor bursiere
\r\n

Anul

\r\n

\r\n

2012

\r\n

\r\n

2011

\r\n

\r\n

2010

\r\n

\r\n

Secţia interactivă

\r\n

\r\n

Vânzare-Cumparare

\r\n

Acţiuni tranzacţionate \r\n

3651

\r\n

\r\n

4456

\r\n

\r\n

3112

\r\n

Volumul tranzacţiilor (lei) \r\n

4 165 610

\r\n

\r\n

5 329 958

\r\n

\r\n

3 707 777

\r\n

Procent din acţiunile emise \r\n

0.35%

\r\n

\r\n

0.43%

\r\n

\r\n

0.30%

\r\n

Numărul de tranzacţii \r\n

33

\r\n

\r\n

66

\r\n

\r\n

45

\r\n

Preţ mediu \r\n

1 140.95

\r\n

\r\n

1 196.13

\r\n

\r\n

1 195.45

\r\n

Preţ minim \r\n

1 100.00

\r\n

\r\n

1 000.00

\r\n

\r\n

1 050.00

\r\n

Preţ maxim \r\n

1 250.00

\r\n

\r\n

1 300.00

\r\n

\r\n

1 300.00

\r\n

\r\n

Sectia directa

\r\n

\r\n

Pachet Unic (Licitaţie cu strigare)

\r\n

Acţiuni tranzacţionate \r\n

\r\n

\r\n

16 989

\r\n

\r\n

1013

\r\n

Volumul tranzacţiilor (lei) \r\n

\r\n

\r\n

19 889 546

\r\n

\r\n

1 094 300

\r\n

Procent din acţiunile emise \r\n

\r\n

\r\n

1.64%

\r\n

\r\n

0.10%

\r\n

Numărul de tranzacţii \r\n

\r\n

\r\n

15

\r\n

\r\n

2

\r\n

Preţ mediu \r\n

\r\n

\r\n

1 170.73

\r\n

\r\n

1 080.26

\r\n

Preţ minim \r\n

\r\n

\r\n

950.00

\r\n

\r\n

1 050.00

\r\n

Preţ maxim \r\n

\r\n

\r\n

1 300.00

\r\n

\r\n

1 100.00

\r\n

\r\n

Tranzacţii Hotărâri Judecătoreşti

\r\n

Acţiuni tranzacţionate \r\n

\r\n

\r\n

314

\r\n

\r\n

\r\n

Volumul tranzacţiilor (lei) \r\n

\r\n

\r\n

356 938

\r\n

\r\n

\r\n

Procent din acţiunile emise \r\n

\r\n

\r\n

0.03%

\r\n

\r\n

\r\n

Numărul de tranzacţii \r\n

\r\n

\r\n

2

\r\n

\r\n

\r\n

Preţ mediu \r\n

\r\n

\r\n

1 136.75

\r\n

\r\n

\r\n

Preţ minim \r\n

\r\n

\r\n

1 131.00

\r\n

\r\n

\r\n

Preţ maxim \r\n

\r\n

\r\n

1 143.53

\r\n

\r\n

\r\n

\r\nDaca analizăm rapoartele financiare ale BC „Moldova-Agroindbank” S.A., observăm, că este o bancă profitabilă, iar profitul net creşte din an în an. Din anul 2010 până în anul 2012, profitul net a crescut cu 17,3% de la 259 915,0 mii lei la 304 975,3 mii lei, iar activele totale au crescut cu 24,4%, de la 8 388,5 milioane la 11 443,4 milioane. BC „Moldova-Agroindbank” S.A. este o societate care are în practică sa, să plătească dividende.  Pentru anii 2010-2011 a plătit dividende de 118,00 lei per acţiune. Pentru anul 2012 se aşteptă decizia Adunării Generale a Acţionarilor. Mai multă informaţie în tabelul 2.\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Tabelul 2. Date din rapoartele financiare
\r\n

Bilanţ/Anul

\r\n

\r\n

2012

\r\n

\r\n

2011

\r\n

\r\n

2010

\r\n

Actiuni ordinare \r\n

1 037 634

\r\n

\r\n

1 037 634

\r\n

\r\n

1 037 634

\r\n

Actiuni preferintiale \r\n

0

\r\n

\r\n

0

\r\n

\r\n

0

\r\n

Dividende \r\n

0

\r\n

\r\n

118

\r\n

\r\n

118

\r\n

Total active \r\n

11 443 420 217

\r\n

\r\n

9 201 530 615

\r\n

\r\n

8 388 535 177

\r\n

Total obligatiuni \r\n

9 284 071 761

\r\n

\r\n

7 439 193 706

\r\n

\r\n

6 785 744 403

\r\n

Active nete \r\n

2 159 348 456

\r\n

\r\n

1 762 336 909

\r\n

\r\n

1 602 790 774

\r\n

Profitul  pina la impozitare \r\n

347 390 385

\r\n

\r\n

282 361 985

\r\n

\r\n

259 914 854

\r\n

Profit net \r\n

304 975 385

\r\n

\r\n

282 361 985

\r\n

\r\n

259 914 854

\r\n

\r\n

 Profitul pe acţiune (EPS) în fiecare an este în creştere de la 250,49 lei în 2010 până la 293,91 lei în 2012. Indicatorul Preţ/profit (P/E) care oferă investitorilor o idee cu privire la cât de mult plătesc pentru capacitatea de a genera profit a unei companii. Cu cat este mai mare valoarea raportului P/E, cu atat investitorii plătesc mai mult şi, în consecinţă, se aşteaptă că profiturile companiei să fie mai mari. Se calculează împărţind preţul unei acţiuni la câştigul per acţiune. Observăm că acest indicator este în scădere de la 4,19 în 2010 la 3,74 în 2012. Cauza este o subevaluare a acţiunilor BC „Moldova-Agroindbank” S.A. şi o piaţă bursieră slab dezvoltată.

\r\n

Preţul de bilanţ al acţiunei este în creştere de la 1 544,66 lei în 2010 până la 2 081,03 lei în 2012. Putem trage concluzie că preţul de piaţă, care la moment este de 1 100,00 lei per acţiune are unde creşte si iarăşi repet că acţiunile sunt subestimate din cauza lipsei investitorilor.

\r\n

Conform datelor Comisie Naţionale a Pieţei Financiare, în Republica Moldova, vânzatori de acţiuni sunt 95% persoane fizice, iar cumpărători doar 5% persoane fizice. Populaţia nu vede în acţiuni un instrument de investiţie pentru economiile sale, ei aleg depozitele bancare, cu-n risc mai mic şi cu o dobândă garantată.

\r\n

Rentabilitate vânzărilor (ROS) este în creştere în comparaţie cu anii precedenţi, iar rentabilitatea activelor (ROA) si rentabilitatea capitalului (ROE) în scădere în comparaţie cu anii precedenţi. Dar oricum, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. are una din cele mai bune rentabilităţi de pe piaţa bancară.

\r\n

Mai multă informaţie vezi în tabelul 3.

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Tabelul 3. Analiza preţului de piaţă şi a rentabilităţii
Indicator/Anul \r\n

2012

\r\n

\r\n

2011

\r\n

\r\n

2010

\r\n

\r\n

                                               Analiza preţului de piaţa al actiunilor

\r\n

Profit pe acţiune EPS \r\n

293.91

\r\n

\r\n

272.12

\r\n

\r\n

250.49

\r\n

Preţ/profit P/E \r\n

3.74

\r\n

\r\n

4.04

\r\n

\r\n

4.19

\r\n

Preţ de bilanţ   NAV \r\n

2 081.03

\r\n

\r\n

1 698.42

\r\n

\r\n

1 544.66

\r\n

\r\n

                                 Analiza rentabilitătii societatii

\r\n

Rentabilitatea vânzărilor %  ROS \r\n

29.17

\r\n

\r\n

25.42

\r\n

\r\n

26.46

\r\n

Rentabilitatea activelor %  ROA \r\n

2.67

\r\n

\r\n

3.07

\r\n

\r\n

3.10

\r\n

Rentabilitatea capitalului % ROE \r\n

14.12

\r\n

\r\n

16.02

\r\n

\r\n

16.22

\r\n

\r\n \r\n

Agenţia de Rating şi Evaluare EVM Group (Estimator-VM) a plasat BC „Moldova-Agroindbank” S.A.  pe primul loc în clasamentul eficienţei băncilor comerciale în trimestrul III al anului curent, poziţie deţinută constant de Moldova Agroindbank.

\r\n

Potrivit ratingului,  Moldova Agroindbank în trimestrul III a deţinut întîietatea şi în sub-clasamentele după indicatorii  „Venituri totale” şi „Venit net”. În trimestrul III al anului curent, banca a înregistrat cele mai mari venituri nete, care constituie 252,2 milioane lei și a înregistrat cea mai mare rentabilitate operațională (ROS), care constituie 29.26%.

\r\n

Acumulînd în Clasament punctaj maxim din toate cele 14 bănci comerciale din ţară, BC „Moldova Agroindbank” SA şi-a reconfirmat poziţia de lider incontestabil al sistemului bancar din Republica Moldova, menţinută pe parcursul mai multor ani.

\r\n

Recent, BC „Moldova Agrpindbank” SA a fost inclusă, al doilea an consecutiv, în  Topul „100 cele mai mari bănci din Europa de Sud-Est”, deţinînd totodată poziţia de cea mai mare bancă din Republica Moldova.

\r\n

\r\n \r\n\r\n 

Lasă un răspuns