Cancelaria de Stat organizeaza, cu suportul autoritatilor polone, instruiri in domeniul supravegherii pietelor financiare

Îmbunătăţirea calităţii supravegherii pieţei financiare (bancare şi nebancare), implementarea celor mai înalte standarde din domeniu, inclusiv din punctul de vedere al transparenţei, adoptarea de acte normative euroconforme, cooperarea dintre instituţiile competente sunt esențiale pentru asigurarea unei protecţii eficiente a celor ce investesc în instituţiile financiare, dar şi a consumatorilor de servicii financiare. În acest scop, în perioada aprilie-octombrie 2013, Cancelaria de Stat, cu suportul Autorității de Supraveghere Financiară a Poloniei, va organiza la Chișinău un șir de instruiri pe diverse tematici relevante în domeniu.

\r\n

Este prima fază a proiectului, urmând ca acesta să continue în 2014. Proiectul este finanțat de Guvernul Poloniei și a fost elaborat în anul 2012, după ce în noiembrie 2011 un grup de responsabili de domeniu din Republica Moldova a efectuat o vizită de studiu la Varşovia, conform dispoziţiei Primului Ministru Vlad Filat. 

\r\n

Autoritățile administrației publice, cărora li se adresează programul, sunt Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Ministerul Economiei, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Bursa de Valori, Centrul Național Anticorupție, Parlamentul Republicii Moldova. Activitățile de instruire vor fi conduse de o echipă de experți din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară al Poloniei. Subiectele programului de instruire țin de: evaluarea cadrului legal și instituțional prezent, inclusiv în baza regulilor Basel privind supravegherea bancară eficientă; evaluarea cadrului legal și instituțional privind supravegherea capitalului în Republica Moldova; Directiva Comisiei Europene privind abuzurile pe piață; autorizarea și condițiile de desfășurare a activităților investitorilor de pe piaţa financiară, dar şi protecția lor; reglementări privind standardele serviciilor oferite; verificarea procedurilor interne curente, a bazelor legale, a resurselor umane etc. cu scopul de a introduce evaluarea și supravegherea în baza managementului riscurilor în sectorul bancar și în cel de capital etc.

\r\n

Cancelaria de Stat va coordona procesul de instruire, cu implicarea reprezentanţilor autorităţilor sus-numite. Pentru orice gen de informații poate fi contactat dl Valentin Drăgănel, consultant principal în Direcția generală coordonarea politicilor, a asistenței externe și reforma administrației publice centrale, din cadrul Cancelariei de Stat (e-mail: valentin.draganel@gov.md, tel.: 022.250.236).

\r\n

Sursa: http://www.cancelaria.gov.md

Lasă un răspuns