Peste 20 de companii letone au participat la Forul oamenilor de afaceri moldo-leton organizat la Chisinau

Peste 20 de companii letone au participat la Forul oamenilor de afaceri moldo-leton organizat la Chișinău miercuri, 20 februarie 2013, de către Ministerul Economiei și Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor. Activitatea economică a oamenilor de afaceri letoni reprezintă domeniile industriei alimentare, construcției și arhitecturii, industriei constructoare de mașini și echipament electric, serviciilor și tehnologiilor informaționale, etc.

\r\n

Lucrările Forumului au început cu discursurile susținute de către Prim-ministrul Republicii Moldova, Vlad Filat și Prim-ministrului Republicii Letonia, Valdis Dombrovskis aflat intr-o vizită oficială la Chișinău.

\r\n

Viceministrul Economiei, Octavian Calmâc a menționat în calitatea sa de moderator al Forumului că ”organizarea Forumului oamenilor de afaceri, este una din primele acțiuni comune ale țărilor noastre planificate în cadrul Comisiei interguvernamentale moldo-letone de colaborare în domeniul economic, industrial şi tehnico-ştiinţific, care a avut loc recent la Riga. Acesta, va fi urmat de un șir de alte acțiuni menite să dezvolte relațiile comercial-economice între țările noastre”.

\r\n

Partea moldavă a prezentat oamenilor de afaceri letoni proiectele sale investiționale în special in domeniile agriculturii, infrastructurii drumurilor, construcții, farmaceutic, transport, precum și Programul Național de Privatizare pentru următorii ani.

\r\n

În prezentările efectuate o deosebită atenție a fost acordată proiectelor de reformare a domeniului infrastructurii calității autohton pentru care Guvernul Republicii Letone acordă asistență tehnică, acesta fiind unul din domeniile cheie în pregătirea Republicii Moldova față de Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător RM-UE.

\r\n

Prezentările din cadrul Forumului sunt completate și de mesele rotunde, în cadrul cărora oamenii de afaceri din ambele țări au posibilitatea de a-și crea contacte directe de colaborare comercială.

\r\n

”Schimburile comerciale moldo-letone deși sunt în creștere, nici pe departe nu reflectă adevăratul potențial al economiilor noastre. Acțiunile întreprinse de Guvernele ambelor țări au menirea de a crea o platformă de colaborare maximal avantajoasă pentru agenții economici din Republica Moldova și Republica Letonă”, a declarat Octavian Calmâc.

\r\n

NOTĂ: Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Letonia, în ianuarie-noiembrie 2012, a înregistrat $10,4 mln., majorându-se comparativ cu perioada analogica al anului 2011 cu un procent. Exportul de mărfuri autohtone pe piața acestei țări baltice a fost de $4,6 mln. sau cu circa 15% mai mult decât in 2011. În cele 11 luni ale anului precedent importurile din Letonia au constituit $5,8 mln., fiind în creștere cu 10,8% comparativ cu 2011.

\r\n

Sursa: www.eco.gov.md

\r\n

Lasă un răspuns