Gabriela Fotache – Managementul investitiilor de capital

Cartea Gabrielei Fotache – Managementul investitiilor de capital.pdf\r\n\r\nCUPRINS\r\n\r\nCapitolul 1 PIAŢA DE CAPITAL ………………………………………………………………………………….. 4\r\n1.1. Caracteristici ale pieţei de capital…………………………………………………………………………… 4\r\n1.2. Arhitectura instituţională a pieţei de capital din România…………………………………………… 8\r\n1.2.1. Emitenţii de valori mobiliare (cererea de capital) …………………………………………….. 8\r\n1.2.2. Investitorii (oferta de capital) ……………………………………………………………………… 10\r\n1.2.3. Intermediarii pe piaţa de capital ………………………………………………………………….. 12\r\n1.2.4. Pieţe reglementate de capital ………………………………………………………………………. 13\r\n1.2.5.Organismul de reglementare şi supraveghere …………………………………………………. 14\r\n1.2.6. Fondul de compensare a investitorilor ………………………………………………………….. 14\r\n1.2.7. Casele de compensaţie ………………………………………………………………………………. 15\r\n1.2.8. Depozitarul central ……………………………………………………………………………………. 16\r\n1.2.9. Organisme şi asociaţii cu caracter profesional ……………………………………………….. 17\r\n\r\nCapitolul 2. INSTRUMENTE ALE PIEŢEI FINANCIARE ……………………………………………. 19\r\n2.1. Caracteristicile valorilor mobiliare ……………………………………………………………………….. 19\r\n2.2.Acţiunile – instrumente de capitaluri proprii …………………………………………………………… 20\r\n2.2.1.Definiţie: …………………………………………………………………………………………………. 20\r\n2.2.2.Tipologie: ………………………………………………………………………………………………… 21\r\n2.2.3. Elementele de gestiune a unui portofoliu de acţiuni ………………………………………… 28\r\n2.2.4. Formarea cursului de deschidere al unei acţiuni prin metoda fixing …………………… 39\r\n2.2.5. Determinarea valorii teoretice a drepturilor preferenţiale de subscriere şi a\r\ndrepturilor de atribuire ……………………………………………………………………………………….. 45\r\n2.2.6. Dividendul ………………………………………………………………………………………………. 50\r\n2.3. Obligaţiunile- instrumente de credit ……………………………………………………………………… 54\r\n2.3.1. Prezentare generală …………………………………………………………………………………… 54\r\n2.3.2. Elementele tehnice de bază ale unei obligaţiuni……………………………………………… 54\r\n2.3.3.Randamentul obligaţiunilor …………………………………………………………………………. 68\r\n2.3.4. Aplicaţii practice………………………………………………………………………………………. 85\r\n\r\nCapitolul 3 BURSA ŞI PIAŢA EXTRABURSIERĂ………………………………………………………… 96\r\n3.1. Caracteristici ale bursei de valori …………………………………………………………………………. 96\r\n3.2. Bursa de Valori Bucureşti …………………………………………………………………………………… 97\r\n3.3. Cota Bursei de Valori Bucureşti ………………………………………………………………………….. 98\r\n3.4. Fluxul operaţiunilor desfăşurate la Bursa de Valori Bucureşti …………………………………. 101\r\n3.5. Organizarea pieţei extrabursiere în România ………………………………………………………… 105\r\n3.6. Instituţiile pieţei extrabursiere …………………………………………………………………………… 106\r\n3.7. Actorii pieţei extrabursiere ……………………………………………………………………………….. 108\r\n3.7.1. Emitenţii – societăţile comerciale ………………………………………………………………. 108\r\n3.7.2. Intermediarii – societăţile de valori mobiliare ………………………………………………. 109\r\n3.7.3. Investitorii …………………………………………………………………………………………….. 109\r\n3.8. Mecanismul tranzacţiilor efectuate pe RASDAQ ………………………………………………….. 111\r\n\r\nCapitolul 4. TRANZACŢII BURSIERE ………………………………………………………………………. 112\r\n4.1. Tranzacţii spot (la vedere) ………………………………………………………………………………… 114\r\n4.2.Tranzacţii în marjă……………………………………………………………………………………………. 116\r\n4.2.1. Tranzacţii de cumpărare în marjă ………………………………………………………………. 118\r\n4.2.2.Tranzacţii de vânzare în marjă …………………………………………………………………… 122\r\n4.3. Tranzacţii cu instrumente financiare derivate (IFD) ………………………………………………. 126\r\n4.3.1. Tranzacţii cu contracte futures ………………………………………………………………….. 128\r\n4.3.2. Tranzacţii cu contracte de tip options. ………………………………………………………… 137\r\n4.3.3. Rolul contractelor futures în construirea strategiilor de hedging …………………….. 146\r\nCapitolul 5 INDICI BURSIERI ………………………………………………………………………………….. 155\r\n5.1. Caracteristici ale indicilor bursieri ……………………………………………………………………… 155\r\n5.2. Indicii pieţei de capital din România …………………………………………………………………… 156\r\n\r\nBIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………………………………………………….. 160

Lasă un răspuns