Depozitarul Central Unic va contribui la dezvoltarea pieţei financiare

Pe 25 ianuarie, Banca Naţională a Moldovei a convocat conducători ai băncilor comerciale,  specialişti de la Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare, Bursa de Valori a Moldovei, Bursa de Valori Chişinău şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare. Subiectul discuţiilor a vizat recomandările Fondului Monetar Internaţional cu referire la crearea Depozitarului Central Unic în Republica Moldova, acestea fiind prezentate auditoriului de către reprezentantul instituţiei, expertul în sisteme de plăţi şi de decontare ale valorilor mobiliare Froukelien Wendt.\r\n\r\nÎn prezent, în Republica Moldova îşi desfăşoară activitatea două depozitare de valori mobiliare: Sistemul de Înscrieri în Conturi ale valorilor mobiliare (SIC) al Bancii Naţionale, în cadrul căruia sunt decontate valorile mobiliare de stat şi certificatele BNM, şi Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare, în cadrul căruia sunt decontate valorile mobiliare corporative incluse în listing la Bursa de Valori a Moldovei. Bursa de Valori Chişinău, care a fost înregistrată recent, reflectă perspectiva creării unui depozitar suplimentar. Menţinerea unei infrastructuri complexe într-o piaţă de capital atât de mică, precum e în Republica Moldova, nu acordă posibilităţi de dezvoltare şi integrare cu alte pieţe financiare. Astfel, în contextul modernizării procesului de decontare a valorilor mobiliare, ideea elaborării unui singur depozitar performant, central, are la bază un şir de argumente convingătoare.\r\n\r\nExistenţa Depozitarului Central Unic va susţine concurenţa loială prin asigurarea accesului egal pentru toţi participanţii la piaţa valorilor mobiliare, va manifesta credibilitate sporită şi va permite introducerea elementelor tranzacţionale noi pe diverse segmente ale pieţei de capital. De asemenea, acesta va asigura un grad mai înalt de automatizare al proceselor, va minimaliza riscurile de tranzacţionare şi va spori eficienţa operaţională. Noua opţiune va contribui la dezvoltarea pieţei de capital şi prin faptul că va face posibilă decontarea tuturor tranzacţiilor printr-un singur depozitar: atât a celor trecute prin bursa valorilor mobiliare, cât şi a celor extrabursiere.\r\n\r\nÎn aceeaşi ordine de idei, reprezentantul  FMI a accentuat că funcţionarea unui singur depozitar asigură o conformare mai uşoară la cerinţele internaţionale tot mai severe şi o diminuare a riscurilor financiare. Implementarea unei funcţionalităţi mai performante şi mai sigure a unui sistem unic central de decontare a valorilor mobiliare va induce un grad mai înalt de atractivitate pentru investitori.\r\n\r\nBanca Naţională susţine crearea Depozitarului Central Unic. Conform celor mai bune practici internaţionale, Depozitarul  Central Unic este organizat sub forma unei societăţi pe acţiuni, în care banca centrală deţine un pachet de acţiuni în mărime adecvată pentru exercitarea atribuţiilor sale de autoritate monetară, iar restul acţiunilor sunt deţinute de bursele de valori existente pe piaţă.\r\n

                                              Serviciul de presă al Băncii Naţionale a Moldovei

Lasă un răspuns