Comisia Nationala a Pietei Financiare despre Depozitarul Central Unic

Comunicat de presa.\r\n\r\nComisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) dorește să-și exprime aprecierea față de organismele internaționale: Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială pentru susținerea și asistența acordată în cadrul consilierii politicilor pentru punerea în aplicare a reformelor pe piața de capital.\r\n\r\nAvînd ca bază standardele internaționale și cele mai bune practici în domeniu, precum și recomandările oferite în cadrul misiunilor de suport ale organismelor internaționale, în vederea dezvoltării pieței de capital în Republica Moldova s-a întreprins un efort semnificativ prin aprobarea Legii nr.35 din 03.03.2011 „Pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014” și aprobarea Legii \r\nnr.171 din 11.07.2012 „Privind piața de capital”.\r\n\r\nReieșind din angajamentele asumate, CNPF, în cooperare cu partenerii de dezvoltare și participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare, a realizat integrarea sistemului de decontare a Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei (DNVM) în Sistemul Automatizat de Plăți Interbancare (SAPI). Obiectivele integrării DNVM în SAPI sînt următoarele: \r\n\r\na) modernizarea sistemului de decontare conform practicilor internaţionale; \r\n\r\nb) prevenirea riscurilor sistemice în tranzacţiile cu valori mobiliare; \r\n\r\nc) creşterea încrederii din partea investitorilor în investiţiile în valori mobiliare; \r\n\r\nd) crearea condiţiilor de circulaţie pe piaţa bursieră a valorilor mobiliare de stat cu termen mai mare de un an.\r\n\r\nActivitățile desfășurate pe parcursul integrării DNVM în SAPI, cît și după integrare, sînt monitorizate de către CNPF și Banca Națională a Moldovei (BNM). \r\n\r\nPentru a încuraja dezvoltarea în continuare CNPF a purtat discuții deschise cu mai multe autorități și participanți profesioniști la piața valorilor mobiliare privind viitoarea strategie posibilă de funcționare a pieței de capital. \r\n\r\nUn subiect al discuțiilor reprezintă implementarea prevederilor Legii nr.199-XIV din 18.11.1998 „Cu privire la piaţa valorilor mobiliare”, Legii nr.419-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat” și ale Legii nr.35 din 03.03.2011 „Pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014” referitor la circulaţia la bursa de valori a valorilor mobiliare de stat cu termenul de circulaţie mai mare de un an.\r\n\r\n În acest scop, CNPF a convocat reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei, Ministerului Finanțelor și Bursei de Valori a Moldovei, fiind stabilite măsurile necesare pentru tranzacționarea valorilor mobiliare de stat cu termen de circulație mai mare de un an la bursa de valori, inclusiv studierea practicilor internaționale în domeniu. La moment se află la etapa de definitivare conceptul mecanismului de tranzacționare a valorilor mobiliare de stat pe segmentul bursier în Republica Moldova, care va fi discutat cu toate instituțiile interesate. La acest aspect atragem atenția că tranzacționarea tuturor valorilor mobiliare de stat pe segmentul bursier este un element-cheie pentru dezvoltarea generală a pieței de capital naționale.\r\n\r\n Astfel, pe partea de ofertă a pieței de capital valorile mobiliare de stat sînt ca o alternativă la depozitele bancare. \r\n\r\nUn alt subiect al discuțiilor reprezintă viitoarea strategie de modernizare a Bursei de Valori a Moldovei și a Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei, în contextul implementării prevederilor Legii nr.171 din 11.07.2012 „Privind piața de capital”. \r\n\r\nÎn cadrul întrevederii de la BNM din 25 ianuarie curent au fost prezentate recomandările expertului FMI în sisteme de plăți și decontare privind crearea unei noi structuri a depozitarului central unic în Republica Moldova, care va deconta valorile mobiliare de stat și cele corporative, va deservi toate tranzacțiile bursiere și extrabursiere și care va fi singurul registrator pentru valorile mobiliare tranzacționate. Noua structură va fi accesibilă pentru toți participanții printr-o singură conexiune (sisteme IT moderne), va activa în conformitate cu standardele internaționale orientate spre îmbunătățirea stabilității și eficienței decontărilor. Statutul juridic al depozitarului central unic în Republica Moldova se recomandă a fi de societate pe acțiuni, iar structura acționariatului în componența: BNM – 75% și eventual bursele – 25%. Depozitarul central unic va fi administrat de către BNM și supravegheat de CNPF prin intermediul BVM. \r\n\r\nReferitor la soluția recomandată, CNPF își exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că se propune crearea unei structuri noi în administrarea unei autorități publice, ceea ce nu se încadrează în politica statului de a încuraja și implica activ sectorul privat în toate domeniile economiei naționale. Întru menținerea infrastructurii actuale poate fi examinată și soluția modernizării Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei, soluție discutată și acceptată de participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare. Despre deschiderea sa pentru colaborare DNVM a informat și BNM. Totodată, opțiunea de a crea o structură nouă a depozitarului central unic nu include estimarea impactului, costurile investițiilor pentru participanți, inclusiv costul de conectare pentru participanți, costurile de conexiune între platformele de tranzacționare, costurile pentru emitenții de valori mobiliare pentru serviciile de ținere a registrului, riscurile de implementare, etc. \r\n\r\nDe asemenea, în cadrul discuțiilor s-a constatat intenția de a tranzacționa valorile mobiliare de stat prin intermediul platformei Bloomberg, conform Conceptului cu privire la implementarea platformei unice de tranzacţionare a instrumentelor monetar-valutare, aprobat prin Hotărîrea BNM nr. 252 din 29 octombrie 2012. Menționăm că această abordare contravine măsurilor prevăzute de Legea nr.35 din 03.03.2011 „Pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014”. Totodată, examinînd practica a 30 de state, se evidențiază un mecanism diversificat de plasare și tranzacționare a valorilor mobiliare de stat: prin intermediul băncii centrale, bursei de valori, sistemelor de licitații, sistemul Bloomberg regăsindu-se în patru țări (detalii în anexa 1).\r\n\r\nÎn aceste circumstanțe, CNPF nu poate să-și expună poziția finală referitor la recomandările oferite privind noua structură a depozitarului central unic din următoarele considerente.\r\nPractica internațională privind structura acționariatului depozitarilor de valori mobiliare din 28 de state relevă că doar\r\n într-un singur stat european banca centrală deține poziția de control (detalii în anexa 2).\r\n\r\nNu există cea mai bună practică evidentă la nivel mondial cu privire la infrastructura preferată pentru un depozitar central de valori mobiliare într-o ţară sau regiune. În toată lumea există diferite modele, variind de la depozitar central unic în ţară sau regiune la mai multe depozitare centrale în fiecare regiune sau ţară, care gestionează anumite tipuri de valori mobiliare sau toate tipurile de valori mobiliare (detalii în anexa 3). Mai mult decît atît, astăzi tehnologiile informaționale acordă posibilități de a crea sisteme ce ar permite integrarea avantajelor oferite de Depozitarul Național de Valori Mobiliare al Moldovei și de sistemul existent al registratorilor independenți. \r\n\r\nPentru a estima riscurile aferente creării unei noi structuri, CNPF va consulta autoritățile de supraveghere și instituțiile de clearing și decontare europene. În luna aprilie 2013 CNPF va efectua o vizită de studiu în Polonia și, în acest context, toate părțile interesate sînt chemate să participe la acest schimb de experiență. \r\nDespre poziția finală a CNPF asupra subiectelor abordate vă vom informa suplimentar. \r\n\r\nAnexele la comunicat le gasiti la link-ul: http://cnpf.md/md/newslst/1211/1/3885/

Lasă un răspuns