Instantele de contencios administrativ vor fi in drept să suspende deciziile Comisiei Nationale a Pietei Financiare

Curtea Constituțională a declarat neconstiționale prevederile art.21 (3) din Legea contenciosului administrativ. Normele declarate neconstituționale făceau imposibilă suspendarea deciziilor Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF). Odată cu intrarea în vigoare a hotărârii Curții Constituționale,  la cererea persoanei interesate, orice decizie a CNPF poate fi suspendată în instanța de contencios administrativ.

\r\n

Prima care a avut de suferit de pe urma hotărârii Curții Constituționale pare să fie Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică (ANRE). De ceva timp autoritățile competente de reglementările în energetică promovau modificarea același art.21 (3) din Legea contenciosului administrativ, pentru a exclude posibilitatea suspendării deciziilor ANRE. Guvernul intenționa să aprobe un aviz pozitiv asupra acestor modificări în ședința din 16 ianuarie 2013. Se pare că hotărârea recentă a Curții Constituționale a convins Guvernul să excludă din ordinea de zi modificările la art.21 (3) din Legea contenciosului administrativ și să refuze, sau cel puțin, să amâne adoptarea unui aviz pozitiv pentru modificările propuse.

\r\n

Intenția ANRE ne arată una din cauzele indirecte care au dus la declararea neconstituționalității art.21 (3). De la adoptarea sa în 2000, Legea contenciosului administrativ prevedea posibilitatea suspendării oricărui act emis de o autoritate publică. Amendamentele operate la lege în 2007 au exceptat deciziile CNPF de la această normă. În 2010 se adoptă noi amendamente, în temeiul căror nici deciziile Curții de Conturi nu puteau fi suspendate. Recent, ANRE propunea un amendament similar. Tindem să credem, că și alte autorități ar fi urmat aceeași cale de a-și excepta propriile decizii de posibilitatea suspendării.  

\r\n

Continuare pe http://financiar.md

Lasă un răspuns