Evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare

Evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare se poate efectua in situatiile financiare consolidate. Un instrument financiar reprezinta orice contract ce genereaza simultan un activ financiar pentru o entitate si o datorie financiara sau un instrument de capitaluri proprii pentru o alta entitate.

\r\n

Un activ financiar este orice activ care reprezinta:\r\na) trezorerie;\r\nb) un instrument de capitaluri proprii al unei alte entitati;\r\nc) un drept contractual: – de a primi numerar sau un alt activ financiar de la o alta entitate; sau – de a schimba active sau datorii financiare cu alta entitate in conditii care sunt potential favorabile entitatii; sau\r\nd) un contract care va fi sau poate fi decontat in propriile instrumente de capitaluri proprii si este:\r\n- un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligata sa primeasca un numar variabil al propriilor instrumente de capitaluri proprii; sau\r\n- un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat in alt fel decat prin schimbul unei sume fixe de numerar sau al unui alt activ financiar pentru un numar fix din instrumentele de capital propriu ale entitatii. in acest scop, instrumentele de capital ale entitatii nu includ instrumente care sunt ele insele contracte pentru primirea sau livrarea propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entitatii.

\r\n

O datorie financiara este orice datorie care reprezinta:\r\na) o obligatie contractuala:\r\n- de a ceda lichiditati sau alt activ financiar unei alte entitati; sau\r\n- de a schimba active sau datorii financiare cu alta entitate in conditii care sunt potential nefavorabile pentru entitate;\r\nb) un contract care va fi sau poate fi decontat in propriile instrumente de capitaluri proprii ale entitatii si este:\r\n- un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligata sa livreze un numar variabil din propriile sale instrumente de capitaluri proprii; sau\r\n- un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat altfel decat prin schimbul unei sume fixe de numerar, sau alt activ financiar in schimbul unui numar fix din propriile instrumente de capitaluri proprii ale entitatii. in acest scop, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entitatii nu includ instrumente care pot fi ele insele contracte pentru primirea sau livrarea viitoare a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entitatii.

\r\n

Valoarea justa se determina prin referire la:\r\na) valoarea de piata, pentru acele instrumente financiare pentru care se poate identifica cu usurinta o piata credibila. Daca valoarea de piata nu se poate identifica cu usurinta pentru un instrument, dar poate fi identificata pentru componentele sale sau pentru un instrument similar, valoarea de piata poate fi derivata din cea a componentelor sale sau a instrumentului similar; sau\r\nb) o valoare determinata cu ajutorul unor modele si tehnici de evaluare general acceptate, pentru instrumentele pentru care nu se poate identifica cu usurinta o piata credibila. Astfel de modele si tehnici asigura o aproximare rezonabila a valorii de piata.

\r\n

Atunci cand un instrument financiar se evalueaza la valoarea justa, modificarea valorii se include in contul de profit si pierdere. Totusi, o astfel de modificare se include direct in capitalul propriu, intr-o rezerva de valoare justa, daca:\r\na) instrumentul contabilizat este un instrument de acoperire impotriva riscurilor conform unui sistem de contabilizare a acoperirii riscului care permite ca unele sau toate modificarile de valoare sa nu fie inregistrate in contul de profit si pierdere; sau\r\nb) modificarea de valoare se refera la o diferenta de schimb valutar aparuta la un element monetar care face parte dintr-o investitie neta a entitatii intr-o entitate straina.

\r\n

Modificarea valorii unui activ financiar disponibil pentru vanzare, altul decat un instrument financiar derivat, poate fi inclusa direct in capitalul propriu, in rezerva de valoare justa.

\r\n

Daca, in situatiile financiare consolidate a fost efectuata evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare, notele explicative prezinta:\r\na) ipotezele semnificative care stau la baza modelelor si tehnicilor de evaluare;\r\nb) pentru fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea justa, modificarile de valoare incluse direct in contul de profit si pierdere, precum si modificarile incluse in rezerva de valoare justa;\r\nc) pentru fiecare clasa de instrumente financiare derivate, informatii privind aria si natura instrumentelor, inclusiv termenii si conditiile semnificative care pot afecta valoarea, momentul si certitudinea fluxurilor viitoare de trezorerie; si\r\nd) un tabel care sa prezinte modificarile rezervei de valoare justa in cursul exercitiului financiar.

\r\n

Cerinte de prezentare a valorii juste in situatii financiare anuale individuale

\r\n

Desi evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare nu se inregistreaza in contabilitate, iar rezultatele acesteia nu sunt cuprinse in bilant si in contul de profit si pierdere, in notele explicative la situatiile financiare anuale individuale trebuie prezentate urmatoarele informatii:\r\na) pentru fiecare clasa de instrumente financiare derivate:\r\n- valoarea justa a instrumentelor, daca o astfel de valoare poate fi determinata;\r\n- informatii privind aria si natura instrumentelor financiare; si\r\nb) pentru imobilizarile financiare inregistrate la o valoare mai mare decat valoarea lor justa si fara a se fi utilizat optiunea de a face o ajustare de valoare:\r\n- valoarea contabila si valoarea justa ale fiecaruia dintre activele individuale sau ale gruparilor corespunzatoare ale acelor active individuale;\r\n- motivele pentru care nu a fost redusa valoarea contabila, inclusiv natura dovezilor pe care se intemeiaza opinia ca valoarea contabila va fi recuperata.

\r\n

Sursa: contabilul.ro

Lasă un răspuns