Este bine de stiut prevederile articolelor 226.3 si 226.7 ale Codului Fiscal

Prin Legea nr.178 din 11.07.2012 s-au facut modificari in Codul Civil. Au fost adaugate noi prevederi legislative care au un impact asupra banilor nostri. Se incearca sa se faca regula in Republica Moldova prin controlul fluxului de bani si imbunatatirea procesului de colectare la bugetul de stat prin metoda indirecta. Se incearca sa preia controlul asupra venitului populatie prin cheltuielile lor.

Cunoastem bine despre bani in plic, mita si scheme frauduloase. Cine este cinstit, nu are de ce sa sufere din cauza acestor schimbari, restul deja vor suporta consecinte. Ar fi corect ca aceste prevederi sa fie aplicate pentru TOTI, inclusiv si pentru persoane de rang inalt.

Mai jos Va prezint aceste articole:

Articolul 226.3. Subiecţii estimării prin metode indirecte

Subiecţi ai estimării prin metode indirecte sînt persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care:

a) în perioada unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2012, obţin proprietăţi (bunuri imobiliare, valori mobiliare, mijloace de transport, mijloace băneşti) ce depăşesc cumulativ suma de un milion de lei, cu excepţia persoanelor fizice proprietari ai bunurilor imobiliare care au început construcţia pînă la 1 ianuarie 2012, iar înregistrarea la organul cadastral au efectuat-o după aceasta dată;

b) efectuează pe parcursul unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2012, cheltuieli individuale, altele decît cele specificate mai sus, ce depăşesc suma de 500 mii lei.

 

Articolul 226.7. Declararea disponibilului de mijloace băneşti

(1) Persoana fizică cetăţean al Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care, la situaţia de la 1 ianuarie 2012, deţine mijloace băneşti în sumă mai mare de 500 mii lei sau echivalentul acesteia în valută străină are obligaţia să depună la inspectoratul fiscal de stat teritorial după locul domiciliului sau reşedinţei, pînă la 31 decembrie 2012, declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti. În cazul în care suma declarată va fi mai mare de un milion de lei, persoana fizică este obligată să anexeze la declaraţie documentele care confirmă disponibilul sumei declarate.

(2) Formularul declaraţiei şi modul de declarare sînt aprobate de Ministerul Finanţelor.

(3) Sumele declarate conform alin.(1) se vor lua în considerare la determinarea venitului impozabil estimat în calitate de venituri obţinute în perioada de pînă la 1 ianuarie 2012. Pentru persoanele fizice care nu au depus declaraţia în conformitate cu alin.(1), mijloacele băneşti respective vor fi considerate ca fiind obţinute după 1 ianuarie 2012.

(4) Drept documente care confirmă disponibilul sumei declarate, prevăzute la alin.(1), servesc:

a) extrasul din cont eliberat de instituţia financiară pe numele deţinătorului de mijloace băneşti;

b) copia contractului de împrumut şi/sau certificatul eliberat de persoana care a primit împrumutul.

(5) Documentele enumerate la alin.(4) vor conţine, în mod obligatoriu, date despre:

a) emitentul documentului (numele, prenumele, denumirea, codul fiscal, adresa juridică);

b) persoana fizică (numele, prenumele, codul fiscal, adresa);

c) suma de mijloace băneşti aflate în cont la situaţia de la 1 ianuarie 2012 sau la altă dată stabilită de lege, cu indicarea numărului contului – în cazul emiterii documentului de către instituţia financiară;

d) soldul de mijloace băneşti împrumutate la situaţia de la 1 ianuarie 2012 cu referire la documentul de primire a mijloacelor în casă sau la contul bancar şi la contractul de împrumut, dacă persoana care a primit împrumutul are obligaţia de a ţine evidenţa contabilă – în cazul emiterii documentului de către împrumutător;

e) înregistrarea şi data emiterii documentului.

(6) Documentele eliberate de persoanele din străinătate urmează a fi prezentate în original, cu traducere în limba de stat autentificată notarial, cu excepţia celor întocmite în limba rusă sau în limba engleză.

(7) Persoanele fizice care, la data de 1 ianuarie 2012, dispuneau de mijloace băneşti în numerar în sume mai mari de un milion de lei pot confirma disponibilul prin depunerea acestora pe conturile lor bancare deschise la instituţiile financiare din ţară şi obţinerea extrasului din cont care confirmă suma existentă în cont la data de 1 noiembrie 2012. Diferența dintre disponibilul în numerar la 1 ianuarie 2012 şi soldul la 1 noiembrie 2012 va fi luată în considerare în cazul confirmării documentare a sumei cheltuite.

PS: Plateste impozite si dormi linistit

Lasă un răspuns