hot_04656500

Se fura miliarde la Chisinau, se fura si la Kiev

Recent, Forbes.ua a publicat un articol despre cinci scheme utilizate in Ucraina pentru delapidarea banilor din bancile care au intrat in insolvabilitate. Articolul dat mi-a atras interesul din simplu motiv ca, Ucraina nu e atat de departe de Moldova, chiar in coasta sau noi in coasta, nu mai conteaza, principalul este ca, ai nostri baieti […]... Read More
Portofoliile-de-investi--ii-de--inute-de-b--nci---n-capitalul-companiilor-iunie-2015

Clasamentul portofoliilor de investiţii deţinute de bănci în capitalul companiilor (iunie 2015)

În luna iunie 2015, conform datelor publicate de Bancă Națională a Moldovei (BNM), valoarea portofoliilor investiționale deținute de bănci în capitalul companiilor a constituit 385.3 mil lei. Comparativ cu lună precedentă, valoarea portofoliilor este în creștere cu 1.3 mil lei sau cu 0.33 la sută. Primul loc în clasamentul portofoliilor investiționale îi revine Moldova-Agroindbank, cu un portofoliu de 195.6 […]... Read More
portofolii-de-VMS-iunie-2015-banci

Clasamentul portofoliilor de VMS deţinute de bănci (iunie 2015)

În luna iunie 2015, conform datelor publicate de Banca Naţională a Moldovei (BNM), valoare contabilă a portofoliilor de Valori Mobiliare de Stat (VMS) deţinute de bănci până la scădenţă, constituie 3,805.6 mil lei, cu 103.7 mil lei sau 2.8 la sută mai mare comparativ cu luna precedentă. În clasament, comparativ cu luna mai, VictoriaBank a ceda prima poziţie. Ca urmare, […]... Read More
piata-bursiera-702x336

Dinamica şi structura tranzacţiilor bursiere la Bursa de Valori a Moldovei (2010-2014)

Tranzacțiile la Bursa de Valori a Moldovei (BVM) pe parcursul ultimilor 5 ani au înregistrat un volum de 2,66 mlrd lei cu acțiunile societăților autohtone. Cel mai bun an pentru piața bursieră a fost 2013, în care s-a înregistrat un volum record comparativ cu perioada analizată, Volumul tranzacțiilor a fost de 822 mln lei sau cu […]... Read More
dobanda

Investim în valori mobiliare de stat sau economisim pe un depozit bancar (iulie 2015)?

Majorarea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt, din decembrie 2014 până în iunie 2015, de la 3,5% la 15,5%, a influențat şi influențează în continuare rata dobânzii la depozite bancare şi la valori mobiliare de stat (VMS). Dacă până în luna decembrie 2014 a fost mai avantajos să […]... Read More
stockbroker

Participanţii profesionişti pe piaţa de capital din Republica Moldova

Până la 14 martie 2015, participanţii profesionişti pe piaţa de capital activau în conformitate cu Legea nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 “privind piaţa valorilor mobiliare” şi primeau licenţe respectând cerinţele Regulamentului nr. 53/12 din 31.10.2008 “privind modul de acordare şi retragere a licenţelor pentru activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare”. Prin această lege, ei […]... Read More
VMS-iunie-2015

Evoluţia pieţei VMS în luna iunie 2015

În luna iunie 2015, Banca Naţională a Moldovei (BNM) a organizat 7 licitaţii de vânzare a valorilor mobiliare de stat (VMS), emise de către Ministerul Finanţelor (MF). În mod normal, licitaţiile cu VMS de 91, 182, 364 zile (bonuri de trezorerie) se organizează în fiecare zi de marţi, VMS de 21 zile în prima zi […]... Read More
analiza-financiara

Perspectiva teoretică ratată a pieţei de capital din Republica Moldova

În continuare la articolul „Procesul de reformare a pieţei de capital din Republica Moldova – scopul şi obiectivele„, la sfârşitul căruia am prezentat care este necesitatea reformării pieţii de capital şi starea generală a pieţei bursiere din Republica Moldova, am încercat să fac o analiză comparativă a evoluției tranzacțiilor Bursei de Valori a Moldovei (BVM) şi a […]... Read More
broker-raiting

Clasamentul companiilor de brokeraj din Republica Moldova (2008-2014)

Pe piaţa bursieră din Republica Moldova în perioada anilor 2008-2014 au avut loc tranzacții în valoare de 3.801,76 mil lei, respectiv brokerii au efectuat tranzacţii în numele clienţilor sau în numele propriu în valoare de  7.603,53 mil lei. În perioada analizată, numărul companiilor de brokeraj a fost în scădere, de la 23 înregistrate în 2008 la […]... Read More
stock-market-reform

Procesul de reformare a pieţei de capital din Republica Moldova – scopul şi obiectivele

Reformele implementate în domeniul pieței de capital din Republica Moldova conform Directivelor din domeniul valorilor mobiliare ale Uniunii Europene influențează direct activitatea participanților profesioniști autohtoni. Noile cerințe impuse pieței prin noua Lege nr. 170 din 11 iunie 2012 „privind piaţa de capital” care vine să substituie Legea nr. 199-XIV  din  18 noiembrie 1998 „privind piaţa […]... Read More
wall street moldova

Ce facem la sfârșitul lunii martie? Investim în VMS sau economisim pe un depozit bancar?

Majorarea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt, în ultimele 3 luni, de la 3,5% la 13,5%, a influențat direct majorarea ratelor dobânzii la depozitele bancare şi la valorile mobiliare de stat. Dacă până în luna decembrie 2014 a fost  mai avantajos să economisim pe depozite bancare, atunci la moment, trendul s-a […]... Read More

Dinamica şi structura portofoliilor de credite ale băncilor după moneda acordată (ianuarie 2015)

În luna ianuarie 2015 soldul creditelor acordate de băncile comerciale a constituit 42.139,9 mln lei, cu 1.297,9 mln lei sau 3,17 la sută mai mult comparativ cu luna precedentă. Poziţiile băncilor în clasamentul creditelor total acordate de bănci au rămas nemodificate în luna ianuarie 2015 comparativ cu decembrie 2014. Primele cinci poziţii fiind ocupate consecutiv de […]... Read More

Administrarea specială a unei bănci nu ţine de suspendarea drepturilor acționarilor de a înstrăina acțiunile deţinute

Instituirea administrării speciale la sfârșitul lunii noiembrie 2014 la două bănci moldovenești (Banca de Economii și Banca Socială) a creat o confuzie în rândul participanților profesioniști pe piața de capital. În perioada administrării speciale, conform Legii instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.95, drepturile și obligațiile acționarilor se suspendă și se exercită de către administratorul special. La […]... Read More
ratele-medii-efective-ale-dob--nzii-VMS

(Grafic) Ratele medii ponderate lunare ale dobânzii efective la valorile mobiliare de stat (2010-2014)

În perioada anilor 2010 – 2014, ratele medii ponderate lunare ale dobânzii efective (în continuare ratele lunare) la valorile mobiliare de stat (VMS) au evaluat în intervalul 3,74% – 14,35%. Cel mai bun an pentru investiții în VMS a fost anul 2011. În luna septembrie, ratele lunare la VMS cu termene de circulație de 91, 182 şi […]... Read More

Tendinte mondiale contemporane ale CTN de atragere a ISD

Una din existenţele preferinţele capitalului transnaţional din ţările avansate este predispunerea investitorilor străini de a investi în întreprinderile altor ţări mai mult, decât în firmele naţionale şi această predispunere are la bază şi preponderent interese economice. Alte existenţe sunt de caracter tradiţional: prezenţa resurselor naturale; impunerile vamale satisfăcătoare; climatul ecologic nefavorabil în ţările de provienenţă; […]... Read More
structura_investitii_moldova

Structura investitiilor straine in Republica Moldova (pana in 2006)

Republica Moldova nu dispune de resurse financiare suficiente şi, de aceea, este constrânsă să recurgă la asistenţa externă, să caute noi şi noi credite. Însă, precum arată experienţa internaţională, o astfel de politică este ineficientă din cauza necesităţii de a achita dobânda şi lipsa mecanismelor eficiente de utilizare a fluxurilor băneşti împrumutate. Conform datelor Băncii […]... Read More
investitiii moldova

Strategia de atragere a investitiilor straine in Republica Moldova si reglementarea juridica a acestora

În februarie 2005, UE şi Moldova au semnat Planul de Acţiuni, care creează condiţii favorabile pentru dezvoltarea comerţului, atragerea investiţiilor suplimentare şi extinderea relaţiilor ţării cu UE. Dar „planul” prevede efectuarea unui complex de măsuri cu privire la stimularea concurenţei reale şi ameliorarea climatului investiţional şi de afaceri, el deschide perspective mari pentru atragerea investiţiilor […]... Read More